Курсовий проект з організації і розвитку лісового господарства на ДП “Радехівське ЛМГ”

Кафедра лісової таксації

та  лісовпорядкування

курсовий проект

з організації і розвитку лісового господарства

на  

ДП “Радехівське ЛМГ”

Зміст

Вступ4
1. Характеристика території і лісорослинних умов5
   1.1. Місцезнаходження і площа5
   1.2. Організація території6
   1.3. Лісорослинна зона і клімат6
   1.4. Рельєф, грунти та гідрологічні умови7
2. Характеристика лісового фонду10
   2.1. Групи і категорії земель10
   2.2. Основні показники лісового фонду11
      2.2.1. Розподіл загальної площі на групи і категорії земель12
  2.2.2. Розподіл вкритих лісом земель за переважаючими породами і класами бонітету13
      2.2.3. Розподіл вкритих лісом земель за породами і повнотами13
      2.2.4. Розподіл вкритих лісом земель за породами і типами лісу13
3. Економічні умови20
4. Основні положення організації і ведення лісового господарсьва на майбутній період23
   4.1. Господарські частини23
   4.2. Господарські секції25
   4.3. Розподіл площ господарських секцій за категоріями земель28
   4.4. Розподіл вкритих лісом земель (га) і запасів (10 м³) за класами віку29
   4.5. Середні таксаційні показники насаджень34
5. Використання лісу41
   5.1. Розподіл площі і запасу на вікові групи41
   5.2. Головне користування лісом45
   5.3. Розподіл лісосік головного користування47
   5.4. Розмір лісосік, пов’язаних із веденням лісового господарства58
   5.5. Санітарні рубки60
   5.6. Рубки догляду61
6. Проектовані господарські заходи67
   6.1. Об’єм лісовідновних робіт67
   6.2. Заходи лісозахисну68
   6.3. Об’єм меліоративних робіт70
   6.4. Протипожежні заходи70
   6.5. Побічне користування71
   6.6. Будівництво, транспорт і механізація виробництва72
   6.7. Розмір затрат на ревізійний період74
7. Очікувана ефективність запроектованих заходів78
   7.1. Зміни у розподілі площ78
   7.2. Зміни породного складу79
   7.3. Основні показники лісового фонду82
Висновки83
Література84
Додатки85

Вступ

Ліс – важлива частина природних багатств кожної країни. Він виступає у якості джерела цінної деревини, технічної сировини, харчових та кормових ресурсів. За останні роки зросло значення лісу як екологічного фактора. Лісові насадження широко використовують в захисному лісорозведенні, а також при проведенні меліорацій.

Лісовпорядкування є обов’язковим на всій території України та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства. Лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної і всебічної інформації про лісовий фонд України.

Першочерговим завданням лісовпорядкування є окреслення шляхів якнайшвидшого приведення лісового фонду держави до еталону на принципах раціонального, безперервного та невиснажливого лісокористування. У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є основою для розроблення на засадах сталого розвитку проекту організації та розвитку лісового господарства відповідного об’єкта лісовпорядкування.

Проект організації та розвитку лісового господарства передбачає екологічно обґрунтоване ведення лісового господарства і розробляється відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють організацію лісовпорядкування.

Розділ 1. Характеристика території та лісорослинних умов

1.1.Місцезнаходження і площа

ДП «Радехівське ЛМГ» розташоване в північній частині Львівської області на території трьох адміністративних районів: Сокальського, Радехівського і Кам’янко-Бузького.

Поштова адреса: 80200 Львівська обл., м. Радехів вул. Витківська, 26.

Адміністративно – організаційна структура та загальна площа наведена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Адміністративно – господарська структура і загальна площа

Найменування лісництвАдміністративний р-нЗагальна площа
1. СокальськеСокальський5069
2. БендюзькеСокальський Радехівський1371 2646
Усього по лісництву4017
3. ВитківськеРадехівський6869
4. РадехівськеСокальський Радехівський887 2503
Усього по лісництву3390
5.ЛопатинськеРадехівський5583
6.БабичівськеРадехівський Кам’янко-Бузький4288 987
Усього по лісництву5275
7. НивицькеРадехівський4891
Разом по підприємству35094

1.2.Організація території

ДП «Радехівське лісомисливське господарство» було створене в 1960 р. згідно постанови Ради Міністрів України від 30 листопада 1959 року за №1834 і наказом по головному управлінню лісового господарства і лісозаготівель при РМ України від 14 травня 1960 року №117 „Про реорганізацію системи управління лісового господарства і лісозаготівель”.

Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу ДП “Радехівське ЛМГ” проведено в 1948 році Львівською експедицією Українського аеролісовпорядного тресту. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1960, 1970, 1980,1991 роках.

1.3.Лісорослинна зона і клімат

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до широколистяної зони Східноєвропейської провінції Поліської підпровінції Малополіського округу соснових і дубово-соснових лісів.

Клімат району розміщення лісгоспу помірно-континентальний зі слабким коливанням температур, відсутністю сильних морозів, частими відлигами, значною кількістю опадів, досить високою вологістю повітря і порівняно невеликою кількістю ясних безхмарних днів.

Кліматичні показники наводяться за даними метеостанції м.Радехова за період спостережень 1946-1994 роки.

Клімат території підприємства сприятливий для успішного росту таких деревних порід і чагарників як: сосна, дуб, ясен, клен гостролистий, граб, вільха чорна, ліщина, калина, бруслина, горобина.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства :

Температура: середня 7,4 , максимальна  +36,9, мінімальна  – 32,2. Середня кількість опадів – 720 мм.

Напрям переважаючих і шкідливих вітрів та їх швидкість: весна – Зх, літо – Зх, осінь – ПдЗх, зима – ПдЗх. Тривалість вегетаційного періоду 215 днів.

Приморозки: останні весняні 2 липня, перші осінні – 16 жовтня. Снігове вкриття: час появи 25 грудня, товщина 8 см, час сходу 15 березня. Глибина промерзання грунту 38 см. Середні дати: замерзання рік 12 грудня, скресання рік 15 березня.

1.4.Рельєф, грунти та гідрологічні умови

Вся територія лісгоспу відноситься до рівнинних лісів. Північна частина території розташована на Волинській височині піднятій в середньому на 260м. над рівнем моря з окремими підвищеннями (Повчанські висоти) до 340-360м. над рівнем моря.

В границях лісгоспу поверхня цієї височини не перевищує 270 м над рівнем моря і утворює пасмо, яке називається Сокальським. Сокальське пасмо, що в цілому відноситься до лісостепового ландшафту, переходить на півдні не високим, але виразним уступом в зовсім іншу природну область,  т. з. Мале або Львівське Полісся.

В цілому рельєф місцевості ДП «Радехівське ЛМГ» понижено рівнинний, горбистий на периферії, місцями переривчастий піщаними підвищеннями, які тягнуться в основному з північного-заходу на південний-схід.

В основі геологічної будови району розташування лісгоспу лежать третинні відкладення (третинні піски, піски, вапняки, кремнеземи і крейдяна товща).

 Основна площа покрита флювіогляціальними і дерново-алювіальними пісками, частково крейдяними мергелями.

По характеру впливу рослинності на грунтово-утворювальний процес і характеру самих ґрунтів територія поділяється на 2 ґрунтові зони:

– лісосмугову з перевагою дерново-підзолистих ґрунтів в Буго-Стрийській  низовині;

– лісостепову з опідзоленими сірими лісовими ґрунтами на Сокальському  підвищенні.

  На значних площах ґрунти сформувались в умовах надмірного зволоження. В заплавах рік і мікропониженнях залягають болотні ґрунти: іловато-глеєві, торфяно-глеєві і торф’яники.

На Сокальському підвищенні утворились сірі лісові ґрунти на лесовидних суглинках і третинних глинах під широколистяними лісами. Грядовий рельєф, м’яка підстилка і присутність карбонатів сприяли лужній реакції, тому ґрунти тут частіше слабо- і середньо-підзолисті, які являються основою формування свіжих і вологих дібров. Разом з тим тут зустрічаються дернові слабо- і середньо-підзолисті суглинисто-піщані і піщано-глинисті ґрунти з прошарками суглинку, на яких формуються судіброви.

Процеси ерозії спостерігаються в лісах, розташованих на горбистому рельєфі, але інтенсивність цих процесів незначна. В запобіганні ерозії ґрунтів велику захисну роль відіграють широколистяні насадження, із яких виділені урядовими постановами байрачні ліси.

Територія лісгоспу розташована в басейні рік Західний Буг і Стир.

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до вологих, які становлять більше 51%. На долю земель з надмірним зволоженням припадає 0,3% площі вкритих лісовою рослинністю земель. Болота займають площу  498 га – з  них: верхові – 18 га, перехідні – 2 га, низинні – 478 га.

Гідромеліоративні роботи на території ДП почали проводити з 1976 року.

Осушувальна система на території ДП „Радехівське ЛМГ” не пов’язана з загальною системою водорегулювання сільськогосподарських робіт.

Розділ 2. Характеристика лісового фонду

До лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара.

До лісового фонду України не належать:

 – зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів;

– окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках.

2.1.Категорії лісів

Розрізняють такі основні категорії лісів:

 • захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисті функції) ;
 • рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції);
 • ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення (виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції тощо);
 • експлуатаційні ліси.

Розподіл загальної площі земель на групи і категорії зависності наводимо в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Розподіл загальної площі земель на групи і категорії захисності

Категорії захисності лісівКатегорія лісів, гаРазом, гаВідсоток від загальної площі, %
ЗахисніЕкспл.
1. Захисні ліси    
1.1. Водоохоронні668,0 668,01,9
1.2. Захисні5363,0 5363,015,3
1.3. Санітарно-гігієнічні та оздоровчі    
   1.3.1. Зелені зони7035,0 7035,020,1
   1.3.2. Ліси населених пунктів    
   1.3.3. Ліси зон санітарної охорони джерел водопостачання    
   1.3.4. Ліси зон санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій    
1.4. Заповідники і національні парки105,0 105,00,3
1.5. Субальпійські ліси    
2. Експлуатаційні ліси    
2.1. Експлуатаційні 21870,021870,062,4
2.2. Спецзони і спецсмуги    
Разом13171,021870,035041,0100

З наведених даних видно, що більшу частину площі займають експлуатаційні ліси (21870 га). Серед захисних пануючими є ліси зелених зон.

2.2.Основні показники лісового фонду

Загальна площа лісового фонду становить 35041,0 га. В наступних підрозділах ми проведемо розподіл площі держлісгоспу за переважаючими породами, типами лісу, в залежності від класу бонітету та повноти насаджень.

2.2.1.Розподіл загальної площі на групи і категорії земель

Поділ лісів на групи здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням державних органів лісового господарства, погодженим з державними органами охорони природи (стаття 40).

Даний поділ площі ДП “Радехівське ЛМГ” подаємо у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Розподіл загальної площі ДЛГ на групи і категорії земель станом на 2004 р.

Групи і категорії земельКатегорії лісвРазом
ЗахисніЕксплуатаційні
га%га%га%
1234567
1. Лісові, всього12615,295,821012,596,133627,796,0
1.1. Вкриті лісовою рослинністю      
1.1.1. природного походження3373,125,64922,722,58295,823,7
   1.1.2. штучного походження8261,762,714436,366,022698,064,8
Разом11634,888,319359,088,530993,888,5
1.2. Незімкнені лісові культури495,13,8834,23,81329,33,8
1.3. Не вкриті лісовою рослин-ністю землі      
   1.3.1. рідколісся0,705,906,60
   1.3.2. згарища та загиблі насадження      
   1.3.3. незаліснені лісосіки, зруби148,81,1228,11,1376,91,1
   1.3.4. галявини і пустки111,70,9153,00,7264,70,8
1.4. Дороги і просіки221,11,7398,21,8619,31,8
1.5. Постійні плантації і школи3,0034,10,237,10,1
Разом  не вкритих лісовою рослинністю земель261,22,0387,01,8648,21,9
2. Нелісові      
2.1. Угіддя      
   2.1.1. рілля42,70,316,50,159,20,2
   2.1.2. сіножаті131,41,0247,71,1379,11,1
   2.1.3. пасовища (вигони)  1,601,60
   2.1.4. води24,10,286,10,4110,20,3
Разом угідь198,21,5351,91,6550,11,6
2.2. Землі спеціального призначення      
   2.2.1. канави      
   2.2.2. садиби, електротраси77,20,6134,60,6211,80,6

Продовження табл. 2.2

1234567
Разом земель спецпризначення77,20,6134,60,6211,80,6
2.3. Невикористовувані землі      
   2.3.1. болота220,71,7357,91,6578,61,7
   2.3.2. піски і кам`янисті розсипи59,70,413,10,172,80,2
   2.3.3. яри і крутосхили      
Разом невикористаних земель280,42,1371,01,7651,41,9
Всього нелісових земель555,84,2857,53,91413,34,0
Загальна площа13171,0100,021870,0100,035041,0100,0

Аналізуючи дану таблицю, можна сказати, що більшу частину підприємства становлять лісові землі (96 %), нелісові ж становлять всього 4 % площі. З них на угіддя припадає 1,6 %, на землі спецпризначення – 0,6 %.

2.2.2. Розподіл вкритих лісом земель за переважаючими породами і класами бонітету

Розподіл вкритих лісом земель наводимо у табл. 2.3. З наведених даних бачимо, що переважаючими в ДП “Радехівське ЛМГ” є деревні породи з I (57.3 %) і II(19.0 %) класами бонітету. 16,3 % насаджень мають Ia клас бонітету, а 3,3 % – Iв. Решту (близько 4 %) насаджень мають бонітет III і нижчих класів.

2.2.3.Розподіл вкритих лісом земель за породами і повнотами

Даний розподіл відображаємо у табл. 2.4. Аналізуючи дану таблицю, бачимо, що переважаючими є насадження з повнотою 0,6 і 0,7 (відповідно 23,4 % і 41,9 %). Найменшу площу займають насадження з повнотою 0,3 і 1,0. Найбільшу середню повноту мають насадження дуба червоного (0,79).

2.2.4. Розподіл вкритих лісових земель за породами і типами лісу

Цей розподіл приводимо у табл. 2.5.

Таблиця 2.3

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель (га)

за переважаючими породами і класами бонітету

Переважаючі породиКласи  бонітетуРазомСер. клас бонітету
IaIIIIIIIVVVaга%
123456789101112
1. Хвойні           
Сзв284,73168,011308,32632,4551,042,148,74,918040,158,2I,0
См5,417,255,96,685,10,3Ia,7
Сбан0,50,50,81,80I,5
МдЄ27,010,211,548,70,1Ib,7
СВей0,10,20,60,90I,6
Савст.1,91,90III,0
Разом317,13195,511376,42640,1553,742,148,74,918178,558,6
2. Твердолистяні           
Дзв13,2334,84150,61952,3362,60,86814,322,0I,3
Дчер316,0296,132,05,02,0651,12,1Ib,6
Бкл0,60,60Ia,7
Гзв81,1225,669,0375,71,2II,0
Ясзв48,5168,8220,235,21,7474,41,5Ia,5
Клг2,79,96,60,719,90,1Ia,3
Ак б12,85,21,50,820,30,1Ib,6

Продовження табл. 2.3

123456789101112
Разом393,2815,44492,02219,6435,30,88356,327,0
3. М’яколистяні           
Бп51,5200,1188,2181,174,016,0710,92,3I,1
Ос14,820,65,41,00,842,60,1Ib,6
Вхч256,9802,31664,0815,677,25,12,21,23624,511,7Ia,9
Вхс0,60,61,20I,5
Лп д0,34,727,134,02,568,60,3I,5
Тополі1,94,42,51,410,20III,3
Горіх гр.1,01,00III,0
Разом323,51028,31884,71033,6160,523,63,61,24459,014,4
Всьогога1033,85039,217753,15893,31149,566,552,36,130993,8100
%3,316,357,319,03,70,20,2100 

Таблиця 2.4

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель (га)

за переважаючими породами і повнотами

Переважаючі породиВідносні повнотиРазомСередня повнота
0,30,40,50,60,70,80,91,0 
1234567891011
1. Хвойні          
Сзв75,4296,91087,44230,67144,64412,9733,259,118040,10,69
См4,14,45,49,223,636,81,685,10,69
Сбан1,81,80,60
МдЄ2,27,725,39,83,748,70,71
СВей0,10,60,20,90,61
Савст.0,71,21,90,56
Разом79,5301,31095,84251,17193,74459,5738,559,118178,5
2. Твердолистяні          
Дзв22,1129,7749,01634,73118,81048,6108,33,16814,30,67
Дчер7,913,3185,7265,3157,321,6651,10,79
Бкл0,60,60,70
Гзв23,119,3125,8164,442,60,5375,70,65
Ясзв5,217,9101,0302,144,73,5474,40,58
Клг0,31,615,72,319,90,70
Ак б0,62,89,42,84,720,30,64

Продовження табл. 2.4

1234567891011
Разом27,3171,3880,32086,93532,71367,0266,124,78356,3
3. М’яколистяні          
Бп0,837,751,9128,3264,8178,445,63,4710,90,69
Ос2,34,713,418,33,10,842,60,63
Вхч3,131,3144,4915,91690,9718,3116,34,33624,50,69
Вхс0,60,61,20,70
Лп д0,74,113,030,519,50,868,60,60
Тополі3,84,42,010,20,58
Горіх гр.1,01,00,50
Разом4,675,4218,81093,11995,5901,2162,77,74459,0
Всьогога106,2535,32111,87230,012979,36768,91170,891,530993,8
%0,31,76,823,441,921,83,80,3100

Таблиця 2.5

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель (га)

за переважаючими породами і типами лісу

Переважаючі породиТипи лісу
А1-С  А2-С  А3-С  А4-С  А5-С  В2-дС  В3-дС  В4-дС  С2-гД  С2-гдС  С2-гсД  С3-гД  С3-дС  С3-гдС  С3-гсД  С4-Д  
1234567891011121314151617
1. Хвойні                
Сзв18,7316,8175,056,747,03520,35152,8330,21394,56,619,917,46641,088,9
См1,51,80,73,75,614,73,4
Сбан1,30,5
МдЄ3,013,95,7
СВей0,9
Савст.1,20,7
Разом18,7316,8175,056,747,03521,85155,9330,91399,46,628,517,46671,798,0
2. Твердолистяні                
Дзв6,661,650,9296,524,6159,33138,33,0
Дчер13,53,75,32,04,219,520,6259,3
Бкл
Гзв9,12,74,514,676,0
Ясзв1,10,525,40,9109,33,5
Клг0,90,5

Продовження таблиці 2.5

1234567891011121314151617
Ак б0,511,01,2
Разом13,53,711,974,358,3346,824,6206,43584,66,5
3. М’яколистяні                
Бп4,89,39,35,1118,3134,07,028,1136,0125,9
Ос0,80,90,52,04,03,2
Вхч76,32,3115,6115,5
Вхс0,6
Лп д5,99,20,820,0
Тополі1,40,94,8
Горіх гр.
Разом4,89,39,35,1120,5134,97,06,4116,53,1255,6270,0
Всьогога18,7316,8179,866,056,33540,45280,1465,811,91480,771,3491,845,17133,73952,66,5
%0,11,00,60,20,211,417,01,504,80,21,60,123,012,80

З даної таблиці можна зробити висновок, що найпоширенішими типами лісо рослинних умов на території ДП “Радехівське ЛМГ” є С2, С3 та D2.Найбільшу площу займають такі типи лісу як С3-гдС (7133,7 га) і С3-гсД

(3952,6 га), найменшу – А1-С (18,7 га) і С2-гД (11,9 га).

Розділ 3. Економічні умови

3.1.Основні галузі народного господарства у районі розміщення лісгоспу

Основними підприємствами в районі розташування лісгоспу є: Радехівський цукровий завод, Лопатинський  і Вузлівський спиртзаводи, Стоянівське торфопідприємство, Червоноградський деревообробний комбінат, шахти №5 і №8 “Великомостівська”.

Переробкою деревини займаються ДП “Радехівське ЛМГ”, а також Сокальське та Радехівське ДП ЛГП “Галсільліс”.

Сільське господарство направлено на вирощування зернових (пшениця, жито, кукурудза) і технічних культур (льон, цукровий буряк).

3.2.Потреба в деревині та її відпуск

Державне підприємство «Радехівське ЛМГ» задовольняє потребу в деревині споживачів адміністративних районів Львівської області. Найбільшим споживачем є державний комітет лісового господарства. Річна потреба в деревині в зоні діяльності ДП складає 44,2 тис. м3. Відпуск її за останні два роки з лісів державного лісового фонду становить 78,4  тис. м3.

Основні сортименти, що заготовляються в державному підприємстві: пиловник, буд. ліс, підтоварник, дрова.

Розмір вивозу деревини за межі зони діяльності за останні два роки становив близько 35 тис. м3.

Потреба в деревині задовольняється на 64 %, в тому числі на власні потреби 54 %. Дефіциту деревини в районі розташування ДП немає.

Район характеризується добре розвинутою мережею штяхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності ДП є залізниця Ковель-Чернівці і автомобільна дорога Львів-Луцьк.

3.3.Лісові такси

Ліси ДП «Радехівське лісомисливське господарство» віднесені до другого лісотаксового поясу. Розподіл за лісотаксовими розрядами проведено згідно «Такс на деревину лісових порід, що відпускаються на пні і на живицю». Існуючий розподіл площі на лісотаксові пояси і розряди відповідає сучасним економічним умовам.

Ці такси застосовуються під час відпуску будь-яким заготівельникам деревини лісових порід на пні в порядку рубок головного користування, суцільних санітарних та лісовідновних рубок, рубок, не пов’язаних з веденням лісового господарства (розчищення земельних ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, доріг тощо), а також під час заготівлі живиці.

Розподіл площ лісництв і держлісгоспу за розрядами такс наводимо в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Розподіл площ лісництв і лісгоспу за розрядами такс

Назва лісництвРозподіл площ за розрядами, гаРазом
12345
Сокальське304920215070
Бендюзьке125927584017
Витківське71661536869
Радехівське171716193336
Лопатинське290326805583
Бабичівське14451315275
Нивицьке42876044891
Разом2577213529091202135041

3.4.Роль лісового господарства в економіці району

Лісове господарство в економіці району займає провідне місце. Основними напрямками його розвитку є відновлення і підвищення продуктивності насаджень, їх водозахисних, захисних, естетичних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих і інших корисних властивостей лісу. Загальна потреба районів у деревині з місцевих лісів задовольняється на 64 %, в тому числі з лісів господарства на 54 %.

Наявні в лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб лісової охорони, ведення підсобного господарства, потреб мисливського господарства. Значення лісових сіножатей і пасовищ у кормовому балансі району незначне.

З побічних лісових користувань в ДП “Радехывське ЛГМ”  мають місце збір грибів, ягід, лікарських рослин, розміщення пасік.

Ліси виконують ґрунтозахисну, водоохоронну і водо регулюючу роль. В умовах господарства ліс відіграє санітарно-гігієнічну та естетичну роль. В лісах проводять полювання. Воно носить як спортивний так і промисловий характер.

Розділ 4. Основні положення організації і ведення лісового

господарства на майбутній період

Організація лісового господарства має своїм завданням забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також функцій, які вони виконують [3].

4.1.Господарські частини

Організація господарства у різних категоріях лісів не може бути однаковою. Беручи до уваги функціональне призначення лісів, установлений у них режим ведення лісового господарства і лісокористування, для практичної організації господарської діяльності лісовий фонд підприємства ділять на самостійні одиниці – господарські частини.

Господарська частина – це територіально відокремлена сукупність насаджень та інших категорій земель підприємства, об’єднана спільною метою ведення господарства, напрямком і рівнем інтенсивності лісового господарства та лісоексплуатації. Господарські частини повинні мати визначені межі у вигляді просік або природних рубежів (доріг, річок, гірських хребтів тощо).

Кількість утворюваних господарських частин залежить від різноманітності економічних умов, народногосподарських та місцевих вимог до лісового господарства. Підставою для їхнього виділення є поділ лісів на групи та категорії захисності. Господарська частина може об’єднувати деревостани, утворені різними деревними породами, однак сукупність цих насаджень повинна мати однакове господарське призначення і перебувати в однакових економічних умовах. Насадження господарської частини можуть відрізнятися не тільки за складом порід, але й за своєю продуктивністю, походженням, станом.

У ДП “Радехівське ЛМГ” виділено дві господарські частини: експлуатаційну, яка займає 21870,0 га і захисну, яка займає 13171,0 га. Детальніший поділ на господарські частини наводимо в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Розподіл загальної площі на категорії земель

у межах утворених господарських частин, га

Категорії земельНазва господарських частинРазом
I групаII група 
1. Лісові землі   
1.1. Вкриті  лісовою рослинністю землі11634,819359,030993,8
1.2. Незімкнуті лісові культури495,1834,21329,3
1.3. Не вкриті лісовою рослинністю землі   
   1.3.1. Рідколісся0,75,96,6
   1.3.2. Згарища і загиблі насадження
   1.3.3. Незаліснені лісосіки, зруби148,8228,1376,9
   1.3.4. Галявини та пустки111,7153,0264,7
1.4. Дороги і просіки221,1398,2619,3
1.5. Постійні плантації і школи3,034,137,1
РАЗОМ не вкритих лісовою рослинністю земель261,2387,0648,2
ВСЬОГО лісових земель12615,221012,533627,7
Нелісові землі   
2.1. Угіддя198,2351,9550,1
2.2. Землі спеціального призначення77,2134,6211,8
2.3. Невикористовувані землі280,4371,0651,4
ВСЬОГО нелісових земель555,8857,51413,3
Загальна площа13171,021870,035041,0

4.2.Господарські секції

Господарська секція – це сукупність вкритих та невкритих лісовою рослинністю ділянок земель, територіально хоч і відокремлених, але об’єднаних в єдине ціле однією панівною деревною породою, спільністю господарської мети, формами господарства, віком стиглості, однорідністю основних лісогосподарських заходів.

Утворення господарських секцій підпорядковане певній господарській меті, відповідати особливостям складу і росту насаджень, господарському значенню деревних порід, біологічним особливостям та продуктивності лісостанів. Обєднання насаджень однієї породи в одну господарську секцію дає можливість визначити для неї конкретні господарські цілі, запроектувати однакові методи догляду  за лісом та його відновлення.

За шириною палітри типів лісорослинних умов і типів лісу, формування, у зв’язку з цим, деревостанів різної продуктивності, в насадженнях однієї деревної породи можуть бути організовані господарські секції. Іноді підставою для створення господарських секцій слугує походження.

Підставою для організації окремої господарської секції може слугувати також санітарний стан лісів, походження деревостанів на значній площі хворобами і шкідниками.

Якщо насадження кількох деревних порід займають незначну площу, вони можуть бути об’єднані в одну господарську секцію. Ці породи повинні бути близькими близькими за своїми біологічними властивостями, належати до одного господарства (хвойного, твердолистяного, мяколистяного), мати спільну мету лісовирощування та однаковий вік стиглості.

За наявності в лісовому фонді насаджень, породна структура яких не відповідає цілям ведення лісового господарства, утворюють тимчасові господарські секції. Метою ведення господарства у них є поступова заміна малоцінних насаджень високопродуктивними деревостанами, котрі відповідають даним лісорослинним умовам.

Назви господарським секціям дають за породою, котра переважає, та їхнім господарським призначенням. В ДП «Радехівське лісомисливське господарство» виділено такі господарські секції: хвойна – з площею 102,2 га, соснова – 4821,3 га, чорновільхова – 1033,4 га, дубова – 4549,0 га, твердолистяна – 896,5 га та м’яколистяна – 232,2 га (див. табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Форми господарства господарських секцій

Назва господарських секційПереважаючі породиПлоща,            гаФорми господарства
за поход-женнямза способами рубанняза товар-ністю
Захисна господарська частина
ХвойнаСм, Мдє102,2високо-стовбурнесуцільно-лісосічнакрупно-товарне
СосноваСзв4821,3високо-стовбурнесуцільно-лісосічнакрупно-товарне
ЧорновільховаВхч1033,4високо-стовбурнесуцільно-лісосічнакрупно-товарне
ДубоваДзв4549,0високо-стовбурнесуцільно-лісосічнакрупно-товарне
ТвердолистянаДч, Яс896,5високо-стовбурнесуцільно-лісосічнакрупно-товарне
М’яколистянаБп, Лпд232,2високо-стовбурнесуцільно-лісосічнакрупно-товарне
Разом11634,6

Організовуючи господарство в конкретних об’єктах, лісовпорядкування повинно запроектувати такий режим його ведення, який би забезпечив досягнення поставленої мети у даних природних та економічних умовах з максимальною ефективністю. Цей режим називається формою господарства.

Форму господарства встановлюють за певною домінантою – походженням насаджень, їхньою продуктивністю, способом головної рубки тощо.

За походженням виділяють насіннєву (високостовбурну) та порослеву (низькостовбурну) форми господарства. Усі хвойні насадження відновлюються тільки насінням, тому в них може бути організована лише високостовбурна форма господарства. Листяні деревостани можуть відновлюватись як насінням, так і вегетативним шляхом.

Високостовбурні насадження звичайно довговічніші ніж низькостовбурні й у віці стиглості мають більші запаси деревини на одиниці площі, утворені крупнішими та більш якісними деревами. Високостовбурна форма господарства орієнтована на вирощування крупних сортиментів. Організовуючи господарства у дубових  лісах, до високостовбурного відносять і високопродуктивні (II і вищих класів бонітету) дубняки порослевого походження.

Форми господарства за способом рубки встановлюється лісосічна та вибіркова.

У суцільнолісосічному господарстві насадження вирубують при головній рубці за один прийом, поновлення відбувається штучним (посів чи посадка) або природним (самосів) шляхом за період, що не перевищує одного класу віку. Суцільнолісосічна форма господарства зумовлює утворення одновікових (одноярусних) насаджень.

При насіннєво-лісосічній формі господарства лісосіки вирубують за декілька прийомів, що сприяє природному поновленню лісу та захисту його від шкідливих факторів середовища деревами, що зостаються після проведення чергового прийому рубки. Рубки, що проводять в насадженні кілька разів, називають поступовими.

Насіннєво-лісосічна форма ведення господарства є добрим способом переведення тимчасових (похідних) листяних господарств (грабові, осикові і т.п.) у корінні типи лісу.

Під товарністю насаджень розуміють частку в них ділової деревини певного класу крупності. Крупнотоварні господарства організовують з метою вирощування деревини до часу, коли з неї можна отримати грубі сортименти, при цьому  частково отримують тонкомірну деревину та дрова. Такі господарства організовують у здорових насадженнях I-III класів бонітету. Вони характеризуються високим віком головної рубки, який призначається, як правило, за віком технічної стиглості головних порід, тобто за віком, у якому дають найбільший середній приріст провідних сортиментів.

4.3.Розподіл площ господарських секцій за категоріями

земель у межах госпчастин

Даний розподіл наводимо в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Категорії земельГосподарські секціїРазом
Хвой-наСосно-ваТвер-долис- тянаДубоваМ’яко-листя-наЧорно-вільхо-ва
Господарська частина – захисні ліси
12345678
1. Вкриті лісовою рослинністю 102,24821,3896,74549,0232,21033,411634,8
2. Незімкнені лісові культури5,9332,81,9134,80,818,9495,1
3. Не вкриті лісовою рослинністю        
   3.1. рідколісся0,70,7
   3.2. згарища і загиблі насадження
   3.3. незаліснені лісосіки, зруби85,463,10,3148,8
   3.4. галявини і пустки39,956,815,0111,7
4. Постійні плантації і школи3,03,0
ВСЬОГО108,152798,4898,64807,4233,01067,612394,1
Господарська частина – експлуатаційні ліси
1. Вкриті лісовою рослинністю 36,213218,8645,32265,3602,32591,119359,0
2. Незімкнені лісові культури2,6772,726,332,6834,2
3. Не вкриті лісовою рослинністю        
   3.1. рідколісся5,95,9
   3.2. згарища і загиблі насадження

Продовження таблиці 4.3

12345678
   3.3. незаліснені лісосіки, зруби163,825,25,034,1228,1
   3.4. галявини і пустки93,10,217,90,441,4153,0
4. Постійні плантації і школи0,629,54,034,1
ВСЬОГО39,414283,8645,52338,7607,72699,220614,3

З наведених даних бачимо, що із захисних лісів найбільшу площу займає соснова секція (52798,4 га), найменшу – хвойна (108,1 га). Серед наведених секцій постійні плантації і школи створені лише для однієї – дубової (3,0 га).

4.4. Розподіл вкритих лісом земель (га) і запасів (м3)

за класами віку

Розподіл насаджень на вікові групи залежить від протяжності класів віку кожної породи або господарської секції.

При протяжності класів віку 10 років, розподіл на групи віку проводять наступним чином. Стиглими вважаються насадження класу віку і наступних трьох класів. Перестиглими вважаються насадження усіх класів віку старше  стиглих. Пристигаючими вважають насадження двох класів віку перед стиглими. Молодняками вважають насадження перших чотирьох класів віку. Решта насаджень відноситься до середньовікових.

При протяжності класів віку 20 років, стиглими вважають насадження класу віку рубки і наступний клас віку. Перестійними вважаються насадження одного класу віку перед стиглими. До молодників відносять насадження  I і II класи віку. Решта насаджень відносять до середньовікових.

При протяжності класів віку 5 років, розподіл на вікові групи аналогічно до розподілу насаджень із протяжністю 10 років. При низькому віці рубки головного користування (менше 60 років) розподіл на вікові групи здійснюється із 20-річними класами віку.

Всі господарські секції виділені в межах ДП “Радехівське ЛГМ” мають протяжність класів віку 10 років.

Розподіл господарських секцій і переважаючих порід за класами віку наводимо в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Господар-ські секції і переважа-ючі породиОд.виміруКласи вікуРазом
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI і старші 
ІI група лісів господарська частина
123456789101112131415
ХвойнаСмга0,71,45,93,21,90,31,6 0,2  15,2
м30,010,130,920,720,450,090,18 0,07  2,57
МдЄга8,72,64,13,5       18,9
м30,060,20,490,75       1,50
С.вейга     0,1   0,2 0,3
м3     0,02   0,08 0,10
С.банга   0,5 1,3     1,8
м3   0,08 0,24     0,32
Разомга9,44,010,07,21,91,71,6 0,20,2 36,2
м30,070,331,411,550,450,350,18 0,070,08 4,49
СосновааСзвга499,61369,01360,81169,01935,91987,32606,11581,3447,4100,9161,513218,8
м36,8768,37155,89232,69472,51531,77757,51453,45113,2230,4554,422877,15
ТвердолистянаАкбга 1,20,32,74,00,40,90,20,30,40,611,0
м3 0,020,010,280,470,040,110,030,030,050,051,09
Дчга 1,853,4163,417,06,3     241,9
м3 0,127,9131,063,421,43     43,94
Бклга            
м3            

Продовження табл. 4.4

123456789101112131415
ТвердолистянаГр зв.га0,71,4 3,05,94,08,52,9   26,4
м30,010,07 0,340,810,661,520,61   4,02
Ясзв.га5,13,110,532,1109,5144,247,41,7  1,1354,7
м30,080,131,035,1720,8832,3110,660,4  0,2570,91
Клгга  0,78,42,2      11,3
м3  0,131,490,48      2,10
Разомга5,87,564,9209,6138,6154,956,84,80,30,41,7645,3
м30,090,349,0838,3426,0634,4412,291,040,030,050,30122,06
ДубоваДзвга8,517,273,5192,2199,3251,6399,4423,9474,8161,763,22265,3
м30,060,836,7529,9237,9053,8492,4688,7492,5334,2612,97449,60
М’яколистянаБпга31,864,3188,491,682,555,830,97,1   558,7
м30,642,6019,8613,8513,179,435,221,45   66,22
Осга 1,55,66,20,81,5     15,6
м3 0,120,790,990,170,24     2,31
Вхсга  0,6        0,6
м3  0,08        0,08
Лпдга  0,85,43,05,54,42,9   22,0
м3  0,080,980,481,011,000,68   4,23
Тополіга       1,53,9  5,4
м3       0,450,79  1,24
Горіх гр.га            
м3            

Продовження табл. 4.4

1234567891011121314
Разомга38,165,8195,4103,286,362,835,311,53,9  602,3
м30,642,7220,8115,8213,8210,686,222,580,79  74,08
Чорно- вільховаВхчга70,3162,9473,9540,6831,1374,194,543,7   2591,1
м31,469,3545,9577,41141,0975,4920,008,66   379,38
Разом по ІI групіга631,71626,42178,52221,83193,12832,43193,72065,2926,6263,2226,419359,0
м39,198194239,89395,73691,83706,57888,66554,47206,6464,8467,693906,76

Проаналізувавши дану таблицю, можна сказати, що найбільшу площу займають насадження VІ класу віку (3193,7 га), найменшу – ХI і старші (226,4 га). Найбільшим запасом характеризуються насадження того ж таки VІ класу віку (888,66 тис. м3 ), найменшим – I-го (9,19 тис м3 ).

4.5.Середні таксаційні показники насаджень

Важливим питанням для формування деревостану є динаміка основних таксаційних показників відповідно до інтенсивності проведення доглядових рубань, тобто зміна середнього діаметра, висоти, абсолютної повноти та запасу, а також поточного приросту за запасом та продуктивністю. Динаміка зміни стовбурів із віком при різній інтенсивності ведення господарства має важливе як теоретичне, так і практичне значення, оскільки густота впливає на ріст, приріст і форму стовбура, а також на стабільність та стійкість дерев проти впливу несприятливих факторів. Вивчення особливостей росту насадження за діаметром при різній густоті має важливе практичне значення, оскільки цей показник несе не тільки кількісну, але і якісну характеристику. Відомо, що в густих деревостанах, як середній, так і максимальний діаметр набагато менший, ніж у зріджених.

Середні таксаційні показники насаджень ДП «Радехівське лісомисливське господарство» наводимо в табл. 4.5.

Таблиця 4.5

Середні таксаційні показники насаджень

Господарські секції і переважаючі породиЗагальнийСередні таксаційні показники
запас , тис.м3стиглих насаджень, тис.м3середн. приріст, тис.м3вік, роківклас бонітетуповнотаСередній запас на 1 га, м3Середній приріст на 1га, м3
стиглихвкрит. ліс. росл.лісовихвкрит. ліс. росл.
Господарська частина – захисні ліси
123456789101112
ХвойнаСмерека2,570,520,07845Іа,70,674002693,25,13
Сосна Вейм.0,10,160,001282І,50,612672674,0
Модрина європ.1,500,06616Іб,70,711723,49
Сосна банк.0,320,00649ІІ,20,60263,3
Сосно- ваСосна звичайна2877,1584,8761,57949І,020,693152613,44,66

Продовження табл. 4.5

123456789101112
ТвердолистянаДуб черв.43,941,331,31334Іб,60,792961703,0 
Граб звич4,020,270,07852І,90,65300175 
Ясен звич.70,9120,91,43656Іа,50,59192191 
Клен гостро.2,1012,90,05937Іа,30,70294237 
. Акація біла1,090,090,00525Іб,50,63300195 
ДубоваДуб звичайний449,6073,17,18667І,30,622122013,1 
М’яколистянаБереза66,224,652,05433І,10,691711312,93,68
Осика2,130,090,07632Іб,90,641501864,87
Вільха сіра0,080,00325І,50,71505,33
Липа дрібнол.4,230,800,08452І,50,591781933,82
Тополі1,240,080,0342ІІІ,30,582672505,55
Чорно-вільховаВільха чорна379,3845,19,89639Іа,90,692231533,03,82
Разом3906,76324,9883,95

З наведених даних бачимо, що загальний запас по всіх секціях становить 2559,38 тис.м3. Найбільшим загальним запасом характеризується соснова секція (1256,92 тис.м3 ). Сумарний запас стиглих насаджень становить 324,98 тис.м3. Загальний середній приріст рівний 469,513 тис.м3.

Середній вік насаджень коливається в межах від 16 років для модрини європейської до 67 для дуба звичайного.

Найвищим класом бонітету (Ib,5) характеризуються насадження за участю акації білої, найнижчим (III,3) – за участю тополь.

Повнота насаджень ДП “Радехівське ЛМГ” варіює в межах від 0,58 для тополі до 0,79 для дуба червоного.

Приклади розрахунку середніх таксаційних показників для сосни звичайної наводимо в табл. 4.6 – 4.9.

Таблиця 4.6

Визначення середнього приросту

Показ-никиКласи вікуРазом
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI старші
Запас, м368706837015589023269047251053177075751045345011322030450454202877150
Середній вік класу, р.5152535455565758595105
Середній приріст, м3137445586235,66648,310500,29668,511654604613323204,7357,361578,6

Середній приріст знаходимо як частку від ділення запасу, для конкретного класу віку, на його середній клас віку. Середній приріст на 1 га знаходимо як частку від ділення загального середнього приросту на площу вкритих лісовою рослинністю земель для конкретної породи: 2877150 / 61578,6 = 4,66 м3.

Таблиця 4.7

Визначення середнього віку

Показ-никиКласи вікуРазом
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI старші
Площа,  га499,61369,01360,811691935,91987,32606,11581,3447,4100,9161,513218,8
Середній вік класу, р.5152535455565758595105
Добуток (1*2)249820535340204091587115109301,5169396118597380299585,517948,5647942

Середній вік знаходимо як частку від ділення сумарного добутку (1*2) на загальну площу: 647942 / 13218,8 = 49 років.

Таблиця 4.8

Визначення середнього класу бонітету

ПоказникиКласи вікуРазом
IbIaIIIIIIIVVVaVb
Площа , га284,73168,011308,32632,4551,042,148,74,918040,1
Умовний індекс123456789
Добуток (1*2)284,76336,033924,910529,62755,0252,6340,939,254462,9

Середній індекс знаходимо як частку від ділення сумарного добутку (1*2) на загальну площу: 54462,9 / 18040,1 = 3,0. Тоді по даному індексі вибираємо середній клас бонітету, який у данному випадку становитиме I,0.

Таблиця 4.9

Визначення середньої повноти

Повнота0,30,40,50,60,70,80,91,0Разом
Площа, га75,4296,91087,44230,47144,64412,9733,259,118040,1
Добуток (1*2)22,6118,8543,72538,45001,23530,3659,959,112474,0

Середню повноту знаходимо як частку від ділення сумарного добутку (1*2) на загальну площу: 12474,0 / 18040,1 = 0,69.

Природна стиглість є тим максимальним віком, до якого можна тримати дерева на корені. Відновлювальна стиглість насаджень настає тоді, коли забезпечується найкраще їхнє природне поновлення. Вона вказує на ту вікову межу, за яку не повинна переходити рубка, що має задовольняти вимоги постійності користування на основі забезпечення природного лісовідновлення. Технічною стиглістю називають такий стан насадження, при якому спостерігається максимальний середній приріст провідного сортименту або групи основних сортиментів. Технічна стиглість відображає цільову спрямованість господарства у певних економічних і природних умовах.

 Кількісною стиглістю називають той вік дерева чи насадження, при якому їхній середній об’ємний приріст досягає максимальної величини. Характерною особливістю віку, при якому настає ця стиглість, є однаковість середнього і поточного приростів.

Приклад розрахунку кількісної стиглості для модрини європейської наводимо у табл. 4.10. Графічний розрахунок кількісної стиглості для цієї ж породи зображений на рис. 1.

Таблиця 4.10

Приклад розрахунку віку кількісної і технічної стиглості

Порода: Модрина європейська     Клас бонітету: Ia,7            Клас товарності :I

Вік, роківСе-редніПри-рістЗапас, м3/ гаДілової деревиниСередній приріст  цільових сортиментів, м3/ га
висота, мдіаметр, смсередній, м3поточний,м3всьогогрубоїсередньої
% від стовбур- ного запасузапас, м3середній приріс, т. м3/ га% від стовбур- ного запасузапас, м3середній приріс, т. м3/ га% від стовбур- ного запасузапас, м3середній приріс, т. м3/ га
106.57.75.858
2013.313.49.613.4164801316.55
3018.518.311.314.6278832317.70370.23541254.174.40
4022.722.312.014.1384843238.0814451.13632035.086.21
5025.825.712.112.5473843977.94311232.46552184.366.82
6028.228.511.910.9546834537.55391772.95492223.706.65
7030.030.811.59.3605835027.17452263.23452263.236.46
8031.432.711.17.9652835416.75542923.65392112.646.29

З наведених даних бачимо, що вік технічної стиглості для модрини європейської становить 60 років, а кількісної – 53 роки.

Вік рубань для переважаючих господарських секцій в ДП “Радехівське ЛМГ” наведено в табл. 4.11.

Таблиця 4.11

Вік рубання

Господарські секціїПереважаючі породиВік стиглостіВік  рубання
головноголісовідновного
Кіль-кісноїтехніч-ноїісную- чийпроекто-ванийісную- чийпроекто-ваний
ХвойнаСм, МдЄ51-6051-6081-90
СосноваСзв91-100
ТвердолистянаАкб, Дчер,71-80
ДубоваДзв101-110
М’яколистянаБп, Ос51-60
ЧорновільховаВхч61-70

Розділ 5. Використання лісу

Використання лісових ресурсів може здійснюватися в  порядку загального і спеціального використання.

Заготівля деревини   здійснюється  при  використанні  лісових ресурсів у порядку рубок головного користування,  що проводяться в стиглих і перестійних деревостанах.

Для заготівлі деревини під час рубок головного користування в першу  чергу  призначаються  пошкоджені,  ті,  що  усихають,  інші деревостани,  що  потребують  термінової рубки за своїм станом,  і деревостани, які вийшли з підсочування.

5.1.Розподіл площі і запасу на вікові групи

При протяжності класів віку 10 років молодняки I і II класи віку вважаються молодняками I класу, III і IV класи віку – це молодняками II класу. Середньовікові насадження поділяють на середньовікові молодших класів і середньовікові включені у розрахунок. Якщо середньовікових один клас віку, він вважається включеним у розрахунок. Якщо середньовікових два класи – включеними у розрахунок старший. Якщо три класи – старший включений у розрахунок. Якщо чотири і більше – два старші.

Разподіл площ і запасів на вікові групи поданий в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Розподіл площі  (га) і запасів (тис.м3) на вікові групи

Господарські секціїМолоднякиСередньовіковіДости-гаючіСтиглі і пере-стійніВсього
І класуІІ класуразомвкл. в розрах.
Господарська частина – експлуатаційні ліси
Хвойнага13,417,23,63,61,60,436,2
тис. м30,42,960,80,80,180,154,49
Сосновага1868,62529,86529,34593,42028,7262,413218,8
тис. м375,24388,581761,791289,28566,6784,872877,15
Твердолистянага13,3274,5138,6138,6211,77,2645,3
тис. м30,4347,4226,0626,0646,731,42122,06
Дубовага25,7265,71274,2823,3636,563,22265,3
тис. м30,8936,67272,94181,2126,9912,97449,60
М’яколистянага38,165,8298,6103,286,3113,5602,3
тис. м30,642,7236,6315,8213,8220,2774,08
Чорновільховага70,3162,91014,5540,6831,1512,32591,7
тис. м31,469,35123,3677,41141,09104,15379,38
Разомга2029,43315,99258,86202,73795,9959,019359,6
тис. м379,06487,72221,581590,57895,48223,833906,76

Загальний експлуатаційний фонд, який включає стиглі та перестійні насадження, становить 223,83 тис.м3, розміщений він буде на 959,0 га.

Розподіл запасів експлуатаційного фонду за складовими породами наводимо у табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Розподіл запасів експлуатаційного фонду за складовими породами

Господарські секції і переважаючі породиСкладові породиРазомФормула середнього складу
СмСбМдЄСвСзвАкбДчрГзЯсКлгДзвБпОсВхсЛпТВхч  
Господарська частина – захисні ліси
Хвойна1,800,901,350,44– –4,494См 3Мд 2Сб 1Св
Соснова2014,0575,43287,722877,157Сз 2Дз 1Влч
Твердолис-тяна12,2136,6212,2148,8212,2122,064Яс 3Дчр 1Кл 1Гз 1Акб
Дубова44,96404,64449,609Дз 1Гз
М’яколис-тяна44,457,417,417,407,4174,086Бп 1Ос 1Вхс 1Лп 1Т
Чорно- вільхова37,94341,44379,389Влч 1Ос
Разом1,80,91,350,44201412,2136,6257,1748,8212,2980,0744,4545,357,417,407,41629,163906,76 

Найбільшу частку запасу експлуатаційного фонду становить сосна звичайна (2014 тис.м3).

Розрахунок товарної структури експлуатаційного фонду наведений у табл. 5.3, і проводиться на основі запасів переважаючих порід з табл. 5.2. Методика визначення таксової вартості деревини полягає у наступному. Спочатку з товарних таблиць виписуємо відсоток ділової деревини, дров, відходів, а також відсотки грубої, середньої і дрібної ділової деревини. За відсотковим співвідношенням і загальними запасом визначаємо скільки м³ припадає на грубу, середню, дрібну ділову деревину, дрова та відходи.

Таблиця 5.3

Розподіл експлуатаційного фонду за породами і класами товщини, тис.м3

Господарські секції і переважаючі породиЗаг. запасДілова деревинаДроваВід-ходи
всьогоз них
грубасереднядрібна
 %тис. м3%тис. м3%тис. м3%тис. м3%тис. м3 %тис. м3
тис. грн.тис. грн.тис. грн.тисгрнтисгрнтисгрн
ХвойнаСмерека1,8861,57390,89490,58120,1080,0380,03
      
 17,889,950,660,02
Сосна веймутова0,44870,38600,23340,1360,0260,0180,01
 7,122,590,150
СосноваСосна звичайна2014,0871752,1854683,3539858,577210,2679,25911,89
 21142,8517076,961619,007,40
ТвердрлистянаАкація біла21,21789,52302,86646,0960,5780,29130,46
 87,95159,867,470,38
Граб звичайний57,177837,16158,176922,30166,6981,36122,61
 36,7686,9719,01,50
Ясен звичайний48,827838,082119,427017,9090,7680,29120,43
 597,17469,8719,90,38
ДубоваДуб звичайний980,8777755,285687,31567,9787,321311,9
 56358,602676,669,52
М’яколистянаБереза44,458828,89314,045518,2146,65321,9380,48
 18,1870,9818,92,12
Осика45,354419,95312,795512,57144,59293,30202,27
 7,5330,177,572,31
Липа дрібнол.7,40433,2630,72541,96430,58600,90180,54
 3,247,641,650,99
Тополі7,41443,26310,26551,99141,01291,87201,29
 0,704,781,671,31
ВхчВільха чорна629,1644276,82285,8260152,21838,729125206,90
 386,19593,8110,44138,41
Разом3906,762926,351495,821160,52269,9837,73440,69
101661,0078664,1621190,251806,5938,48

Потім записуємо вартість відпуску деревини на пні. Вартість деревини рівна добутку вартості 1 м³ деревини на її об’єм. Вартість відходів не визначається.

Таксову вартість знаходимо як суму ділової  та дров’яної деревини по всім господарським секціям і переважаючим породам: 78,664+21,190+1,806 = тис. грн. Таксову вартість 1 м3знеособленої деревини знаходимо, як частку від ділення таксової вартості на загальний запас: 101661 3906,76 = 26 грн. 02 коп.

5.2.Головне користування лісом

До рубки в першу чергу призначаються пошкоджені, усихаючі, низькоповнотні та інші насадження, що потребують термінової рубки за своїм станом, і насадження, які вийшли з підсочки. Залежно від групи лісів і категорії захисності, природних лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід, типу лісу, складу і вікової структури деревостанів, наявності й стану підросту господарсько цінних порід, крутизни схилів, ступеня стійкості грунтів проти ерозії та інших особливостей проводяться вибіркові, поступові та суцільні рубки.

Вибіркові (добровільно-вибіркові) рубки – це рубки,  під  час яких періодично вирубується частина дерев перестійного і  стиглого віку (при цьому способі рубки ділянка залишається вкритою  лісовою рослинністю).

Поступові (рівномірно-поступові, групово-поступові, смуговопоступові) рубки – це рубки, під  час  яких  передбачається вирубка деревостану за кілька прийомів.

Суцільні (суцільні вузьколісосічні) – це рубки, під час яких весь деревостан вирубується повністю, за винятком насінників, життєздатного підросту і молодняку, цінних й рідкісних видів дерев та чагарників, що  підлягають збереженню згідно з Правилами відпуску деревини на пні в лісах України.

Прийняті елементи рубань для суцільно-лісосікової форми подані в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Прийняті елементи рубань головного користування

для господарств суцільно-лісосікової форми

Господарські секціїЛісівничо-технічні елементи рубань
напрям рубанняспосіб прими-канняширина лісосікистроки прими-канняспособи
лісовіднов-ленняочищення лісосіки
ХвойнаНазустріч переважаючим вітрамбезпосе- редній504л/кПодріб-нення і розки-дання
Сосновабезпосе- редній504л/к
Твердолистянабезпосе- редній503л/кСкладання в купи і спалювання
Дубовабезпосе- редній503л/к
М’яколистянабезпосе- редній502л/к, прир. поновлення
Чорновільховабезпосе- редній502л/к

Бачимо, що напрям рубань для усіх господарських секцій – назустріч переважаючим вітрам, спосіб примикання лісосік – безпосередній. Ширину лісосіки запроектували вузько лісосічну (50 м). Строки примикання лісосік для хвойної і соснової секцій становлять 4 роки, для дубової і твердолистяної – 3 роки, для м’яколистяної і чорно вільхової – 2 роки.

5.3.Розмір лісосік головного користування

Розрахункова лісосіка – це щорічна  науково обґрунтована норма заготівлі деревини в порядку  рубок  головного  користування,  яка затверджується для кожного власника,  постійного користувача лісів окремо за групами порід,  виходячи з принципів  безперервності  та невиснажливості використання лісових ресурсів.

Виділяють такі розрахункові лісосіки:

 • за стиглістю;
 • перша вікова;
 • друга вікова;
 • рівномірного користування;
 • середнього приросту;
 • за станом;
 • інтегральна;
 • раціональна;
 • графічна.

Розрахунок лісосік головного користування для хвойної секції:

 1. За стиглістю:

Lст/s = (Sст.+ Sпер.) / K;

Lст/м = ( Lст/s * Mе/га),

де:

Sст – площа стиглих деревостанів;

Sпер – площа перестійних деревостанів;

K – протяжність одного класу віку;

Mе/га – середній запас експлуатаційного фонду.

Lст/s = 1,9 / 10 = 0,19 га;

Lст/м = 0,19 * 357,9 = 68,00 м³.

 • Перша вікова:

LI/ s= (Sст.+ Sпер. + Sприст. )/ 2K;

LI/м = ( LI/s * Mе/га),

де:

Sприст. – площа пристигаючих насаджень.

LI/s = (1,9 + 5,5) / 2*10 = 0,37 га;

LI/м = 0,37 * 357,9 = 132,42 м³.

 • Друга вікова:

LII/s = (Sст .+ Sпер. + Sприст .+ Sсер.вкл) / 3K;

LII/м = (LII/s * Mе/га),

де:

Sсер.вкл – площа середньовікових насаджень, включених у розрахунок.

LII/s = (1,9 + 5,5 + 53,8) / 3*10 = 2,04 га;

LII/м = 2,04 * 357,9 = 730,12 м³.

4.  Рівномірного користування:

Lp/s = S / а;

Lp/м = (Lp/s * Mе/га),

де:

S – загальна площа господарської секції;

a – середній вік рубки.

Lp/s = 102,2 / 90 = 1,14 га;

Lp/м = 1,14 * 357,9 = 408,01 м³.

5. Середнього приросту:

Lz/м = ΣZсер.пр;

Lz/s= Lz/м / Mе/га,

де:

 ΣZсер.пр – загальний середній приріст секції.

Lz/м .= 582 м³;

Lz/s = 582 / 357,9 = 1,63 га.

6. Інтегральна:

L80=0,01*(2,2*S4i>+1,65*S3+0,9*S2+0,3*S1).

L80=0,01*(2,2*87,2+1,6*8,8+0,9*6,2) = 2,12 га;

LI/м = 2,12 * 357,9 = 758,75 м³.

Розрахунок лісосік головного користування для соснової  секції:

 1. За стиглістю:

Lст/s = 523,9 / 10 = 52,39 га;

Lст/м = 52,39*315,3 = 16518,57 м³.

 • Перша вікова:

LI/ s= (1796,41 + 52,39) / 2*10 = 92,44 га;

LI/м = 92,44*315,3 = 29146,33 м³.

 • Друга вікова:

LII/s = (717,4+1796,41 + 52,39) / 3*10 = 85,54 га;

LII/м = 85,54*315,3 = 26970,76 м³.

4.  Рівномірного користування:

Lp/s = 4821,3 / 100 = 48,21 га;

Lp/м = 48,21*315,3 = 15200,61 м³.

5. Середнього приросту:

Lz/м. = 20976 м³;

Lz/s = 20976 / 15,3 = 66,53 га.

6. Інтегральна:

L90=0,01*(2,0*S5i>+1,6*S4+1,1*S3+0,7*S2+0,2*S1).

L90=0,01*(2,0*4184,1+1,6*193,8+1,1*182,6+0,7*81,9+0,2*178,9)=89,72 га;

LI/м = 89,72*315,3 = 28288,72 м³.

Розрахунок лісосік головного користування для твердолистяноїсекції:

 1. За стиглістю:

Lст/s = 162,9 /10 = 16,29 га;

Lст/м =16,29*219,0 = 3567,51 м³.

 • Перша вікова:

LI/s = (239,5+162,9) / 2*10 = 20,12 га;

LI/м = 20,12*219,0 = 4406,28 м³.

 • Друга вікова:

LII/s = (164,9+239,5+162,9)  / 3*10 = 18,91 га;

LII/м = 18,91*219,0 = 4141,29 м³.

4.  Рівномірного користування:

Lp/s = 896,5 / 80 = 11,21 га;

Lp/м = 11,21*219,0 = 2454,99 м³.

5. Середнього приросту:

Lz/м = 3729,0 м³;

Lz/s = 3729,0 / 219,0 = 17,03 га.

6. Інтегральна:

L70 = 0,01*(2,5*S4i>+1,8*S3+1,1S2+0,3*S1).

L70= 0,01*(2,5*749,8+1,8*101,8+1,1*38,8+0,3*6,1) = 21,02 га;

LI/м = 21,02*219,0 = 4603,38 м³.

Розрахунок лісосік головного користування для дубової секції:

 1. За стиглістю:

Lст/s = 345,5 / 10 = 34,55 га;

Lст/м = 34,55*211,6 = 7310,78 м³.

 • Перша вікова:

LI/s = (526,5+345,5) / 2*10 =43,60 га;

LI/м = 43,60*211,6 = 9225,76 м³.

 • Друга вікова:

LII/s = (666,7+526,5+345,5) / 3*10 = 51,29 га;

LII/м = 51,29*211,6 = 10852,96 м³.

4.  Рівномірного користування:

Lp/s = 4549,0 / 110 = 41,35 га;

Lp/м = 41,35*211,6 = 8749,66 м³.

5. Середнього приросту:

Lz/м =16540,0 м³;

Lz/s = 16540,0 / 211,6 = 78,17 га.

6. Інтегральна:

L100 = 0,01*(1,8*S5i>+1,4*S4+S3+0,6*S2+0,2*S1).

L100 = 0,01*(1,8*3690,6+1,4*613,4+142,2+0,6*58,0+0,2*44,8) = 76,88 га;

LI/м = 76,88*211,6 = 16267,81 м³.

Розрахунок лісосік головного користування для мяколистяної секції:

 1. За стиглістю:

Lст/s = 81,4 / 10 = 8,14 га;

Lст/м = 8,14*185,0 = 1505,90 м³.

 • Перша вікова:

LI/s = (54,8+81,4) / 2*10 = 6,81 га;

LI/м = 6,81*185,0 = 1259,85 м³.

 • Друга вікова:

LII/s = (38,4+54,8+81,4) / 3*10 = 5,82 га;

LII/м = 5,82*185,0 = 1076,70 м³.

4.  Рівномірного користування:

Lp/s = 232,2 / 60 = 3,87 га;

Lp/м = 3,87*185,0 = 715,95 м³.

5. Середнього приросту:

Lz/м = 840,0 м³;

Lz/s = 840,0 / 185,0 = 4,54 га.

6. Інтегральна:

L50 = 0,01*(2,9*S4i>+2,0*S3+1,3*S2+0,5*S1).

L50 = 0,01*(2,9*174,6+2,0*30,2+1,3*7,1+0,5*20,3) = 5,86 га;

LI/м = 5,86*185,0 = 1084,1 м³.

Розрахунок лісосік головного користування для чорновільхової секції:

 1. За стиглістю:

Lст/s = 222,0 / 10 = 22,2 га;

Lст/м = 22,2*222,0 = 4928,4 м³.

 • Перша вікова:

LI/s = (174,0+222,0) / 2*10 = 19,8 га;

LI/м = 19,8*222,0 = 4395,6 м³.

 • Друга вікова:

LII/s = (37,5+174,0+222,0) / 3*10 = 14,45 га;

LII/м = 14,45*222,0 = 3207,9 м³.

4.  Рівномірного користування:

Lp/s = 1033,4 / 70 = 14,76 га;

Lp/м = 14,76*222,0 = 3276,72 м³.

5. Середнього приросту:

Lz/м = 3837,0 м³;

Lz/s = 3837,0 / 222,0 = 17,28 га.

6. Інтегральна:

L60 = 0,01*(2,7*S4i>+1,9*S3+1,2*S2+0,4*S1).

L50 = 0,01*(2,7*732,5+1,9*148,6+1,2*128,7+0,4*23,6) = 24,34 га;

LI/м = 24,34*222,0 = 5403,48 м³.

Зведені відомості з розрахунку і встановлення щорічного розміру лісосік головного користування наводимо у табл. 5.5.

В додатку 1 наводяться обрахунки відсотків переходу насаджень кожної господарської секції у стиглі в розрізі класів віку.

В додатку 2 подані графічні лісосіки головного користування для наявних секцій.

В додатку 3 наведені зведені відносні площі лісосік для кожної секції, а також встановлено їх відсоток від площі вкритих лісом земель по кожній секції.

Таблиця 5.5

Розрахунок і встановлення щорічного розміру лісосік головного користування

(площа, га; запас – м3)

ПоказникиГосподарські секціїРазом
ХвойнаСосноваТвердолис-тянаДубоваМ’яколис-тянаЧорновіль-хова
12345678
1. Спосіб рубанняСуцільно-лісосічний
2. Вік рубання81-9091-10071-80101-11051-6061-70
3. Площа вкритих лісовою рослинністю земель, всього36,213218,8645,32265,3602,32591,119359,0
з них: І класу9,4499,65,88,538,770,3631,7
          ІІ класу4,01369,07,517,265,8162,91626,4
          III класу10,01360,864,973,5195,4473,92177,7
          IV класу7,21169,0209,6192,2103,2540,62221,8
          V класу1,91935,9138,6251,686,3831,13245,4
          VІ класу1,71987,3154,9399,462,8374,12980,2
          VII класу1,62606,156,6423,935,394,53218,0
          VIII класу1581,34,8474,811,543,72115,8
          IХ класу0,2447,40,3161,73,9613,5
          X класу0,2100,90,441,0142,5
          XІ класу91,81,120,5113,4
          XII класу і старше69,70,61,772,0
4. Середній запас експлуатаційного фонду, м3/га124,0217,65189,15198,47123,0146,42

Продовження табл. 5.5

12345678
5. Середній приріст, тис. м30,151261,5792,8917,1862,2479,89683,95
6. Розрахункові лісосіки:       
6.1. За стиглістюга0,0426,240,726,3211,3551,2395,9
м30,0158,4870,1421,2972,02710,4122,387
6.2. Перша віковага0,10114,5610,9534,999,9967,17237,76
м30,03737,0032,1567,1721,78813,63661,792
6.3. Друга вікова  га0,19172,1111,9238,0810,1047,1279,5
м30,07055,5922,1347,8051,8089,56176,97
6.4. Рівномірного корист.га0,45146,879,2222,6512,0543,19234,43
м30,17047,4401,8164,6442,1568,76164,987
6.5. Середнього приростуга0,40190,6514,6835,0512,5548,75302,08
м30,151261,5792,8917,1862,2479,89683,95
6.6. За станом
6.7. Інтегральна  га0,51220,6615,4435,4913,7462,11347,95
м30,19171,2733,0427,2752,45912,60896,848

Продовження табл. 5.5

12345678
6.8. Раціональна
6.9. Графічна  га0,1672,04,7719,0311,8114,77122,54
м30,6023,2560,9403,9012,1132,99833,268
7. Прийнята лісосікага0,1672,04,7719,0311,8114,77122,54
м30,6023,2560,9403,9012,1132,99833,268
8. Експлуатаційний фонд буде використаний за років34231035

Проаналізувавши дану таблицю, можна сказати, що для усіх господарських секцій прийнятою лісосікою стала графічна. Найдовше експлуатаційний фонд буде використовуватися для чорно вільхової секції секції (35 років), найменше – для твердолистяної (2 роки). Найбільший запас деревини отримають із соснової секції (23,256 тис м³), найменше – з хвойної (0,60 тис м³).

5.4.Розмір лісосік пов’язаних із веденням лісового господарства

Для розрахунку лісосік додаткового головного користування по господарських секціях, використовувались не вкриті лісовою рослинністю землі, а саме рідколісся та незаліснені лісосіки, зруби. Брався до уваги період рубання (10; 5 років), загальна площа і загальний запас.

Розрахунок лісосік додаткового головного користування для господарських секцій наводимо в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Лісосіка додаткового головного користування

ПоказникиГосподарські секціїРазом
ХвойнаСосноваТвердолис- тянаДубоваМ’яколис- тянаЧорновіль-хова
1. Рідколісся:       
1.1. Загальна площа, га5,95,9
1.2. Загальний запас, м3129,8129,8
1.3. Період рубання101010101010
1.4. Річна лісосіка: площа, га0,590,59
запас, м312,9812,98
2. Старовікові поодинокі дерева :256,90,243,15,475,5381,1
2.1. Загальний запас, м31120,10,8171,513,3220,51526,2
2.2. Період рубання555555
2.3. Річна лісосіка:       
За площею, га51,380,048,621,0815,176,22
За запасом, м3224,020,1634,32,6644,1305,24
ВСЬОГОга52,240,048,621,0815,176,81
м32370,1634,32,6644,1318,22

З наведених даних бачимо, що розмір лісосіки додаткового головного користування становить 76,81га, а її запас рівний 318,22 м³.

5.5.Санітарні рубання

Санітарні правила в лісах – це сукупність норм  здійснення санітарно-оздоровчих    заходів    та    санітарних   вимог,   які встановлюються з  метою  охорони  та  захисту  лісів  при  веденні лісового господарства, використанні лісових ресурсів та здійснення робіт,   не   пов’язаних   з   веденням   лісового   господарства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Санітарно-оздоровчі заходи проводяться на основі відповідних планів  незалежно від віку лісонасаджень у лісах усіх груп і категорій захисності.

До санітарно-оздоровчих заходів належать:

 • вибіркові санітарні рубки;
 • суцільні санітарні рубки;
 • ліквідація захаращеності;
 • запобігання виникненню  та  поширенню  осередків  шкідників і хвороб лісу;
 • захист заготовленої деревини від шкідників та хвороб.

Насадження  під  санітарні   рубки   відводяться   в   рік здійснення  цих  рубок  не  пізніше ніж за три місяці ( в період з квітня по жовтень –  не  пізніше  одного  місяця)  до  початку  їх проведення.

Санітарно-оздоровчі  заходи  проводяться   позачергово   в насадженнях,  пошкоджених  внаслідок стихійних явищ та техногенних впливів,  а  також  в  осередках  хвороб  і  масового  розмноження шкідників.

Розрахунок щорічної лісосіки санітарних рубань і ліквідації захаращення наводимо в табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Розрахунок щорічної лісосіки санітарних рубань і ліквідація захаращення

Назва заходівНасадження, які потребують ру-бання і ліквідації захаращенняСтрок повтор-ності або проведен-ня робітЩорічний розмір
площа, газапас, тис.м3
гам3
заг.ліквідна д-на% ліквіду
1. Санітарні рубання        
  1.1. суцільні 
  1.2. вибіркові193,533677,071019,353367,71330,9490 
2. Прибирання захаращення967,654838,251096,765483,83416,0986 

Щорічна лісосіка вибіркових санітарних рубань становить 19,353 га, запас її деревини – 0,367 тис.м3. Площа щорічної лісосіки прибирання захаращення 96,765 га, запас її деревини – 0,48 тис.м3.

5.6.Доглядові рубання

Під доглядовими рубаннями розуміють систему послідовних заходів, які спрямовані на забезпечення вирощування лісу від його насадження до віку стиглості. До цих заходів належить, насамперед, поступове видалення частин дерева, які небажані для деревостану. Таким чином формують склад майбутнього лісу і створюють сприятливі умови для росту. До завдань догляду належить чимало традиційних способів покращення якості насадження та підняття товарної вартості деревини – обрізування сухих і частини зелених гілок на кращих деревах, формування лісових галявин закритого типу, проведення заходів з організації площі лісових ділянок, що дає змогу забезпечити виконання технологічних робіт без нанесення шкоди лісу та інше.

Рубки догляду традиційно поділяють на освітлення, прочищення, проріджування та прохідні рубки. Основним показником, за якими здійснено такий розподіл, є вік насаджень. Хоча така градація відносна, зате вона дає змогу як планувати роботи, так і визначати інтенсивність рубок.

Освітлення проводять до 10 років; прочищення – від 11 до 20; прорідження – від 21 до 40 років, а в листяних порослевих деревостанах – до 30 років. Після цього розпочинають прохідні рубки, які закінчують напередодні переходу деревостанів у вік пристигаючих.

Інтенсивність зріджування насаджень при рубках догляду визначається відсотком відбору від запасу або ступенем зниження повноти чи зімкненості намету. Іноді показником інтенсивності рубок служить відсоток відбору за кількістю дерев. При відборі з насадження до 15 % запасу інтенсивність зрідження називають слабкою, при відборі 16 – 25 – помірною, при 26 – 35 – сильною і понад 35 % – дуже сильною [5]. Інтенсивність вибірки з віком зменшується.

У насадженнях з переважанням сосни рубками догляду відбираються, як правило, дуже розвинені дерева з найосвітленішою частиною верхнього намету.

Прочищування призначаються у високоповнотних, чистих і змішаних соснових насадженнях. Чагарники, які заважають росту головної породи, підлягають вирубуванню.

При освітленнях і прочищеннях у соснових молодняках вирубуються дерева й чагарники, що перешкоджають нормальному росту і розвитку головних та господарсько-цінних порід.

Повторні рубки, залежно від умов росту, наявності дерев другорядних порід і їх біологічних особливостей, доцільно проводити через 5-8 років.

Прохідними рубками забезпечується догляд за приростом і формою стовбурів. Строк повторності рубок становить 10-15 років.

Проведенням проріджування продовжується догляд за складом і формою насаджень. Для формування першого ярусу залишають прямо стовбурні дерева з інтенсивним ростом, розвинутою кроною і добрим очищенням від сучків. Одночасно створюються сприятливі умови для розвитку другого ярусу з підгінних деревних порід і проводиться омолодження підліску. Інтенсивність приймаємо 15 %, а повторність – 7-10 років.

При прохідних рубках увага зосереджується на одержанні приросту кращих дерев верхнього намету деревостану. Інтенсивність слабка – 10 %, повторність – 15 років.

У насадженнях м’яколстяної секції з переважанням берези основним завданням рубок догляду є забезпечення рівномірного розміщення дерев. Освітлення проводять з інтенсивністю 15-20 % і повторністю 2-3 роки, прочищення – 15 %.

Розрахунок щорічної лісосіки доглядових рубань наводимо в табл. 5.8.

Таблиця 5.8

Розрахунок щорічної лісосіки

№ п/пПоро-даВид рубанняПлоща гаЗапас,м3Інтен-сивні-сть вибірки, %Вибір-ка, м3/ гаПовтор-ність рубань, роківЩорічна лісосікаВихід ліквіду в т.ч. ділової, м3
загаль-нийна 1 гаплоща, газапас, м3
лікв.діл.
1Смосвітлення6,3046,97,44201,4941,5752,35 
прочищення2,68221,182,52016,560,457,431,110,2 
проріджування11,521983,2172,151525,82101,1529,698,915,9 
прохідне рубання 
Разом20,52251,23,17539,4710,026,1 
2Сзвосвітлення344,724740,313,8202,76486,18237,86 
прочищення944,6147175,349,92512,486157,361963,85294,5839,28 
проріджування1745,56268120,2153,61523,0410174,564021,861206,56804,37 
прохідне рубання 
Разом3034,89320035,8418,16223,571501843,65 
3Ясосвітлення3,453,115,6203,1231,133,53 
прочищення4,4200,645,6209,1250,888,031,200,24 
проріджування161,9627977,8172,71525,91723,14599,56179,87119,91 
прохідне рубання 
Разом169,7628231,525,15611,12181,07120,15 
4Дзвосвітлення5,2737,27,1201,4231,762,50 
прочищення10,66514,648,3209,6652,1320,582,050,5 
проріджування164,7322735,4138,01520,7723,53487,07112,5368,3 
прохідне рубання 
Разом180,6623287,227,42510,12114,5868,8 
5Бпосвітлення26,29441,616,8254,238,7636,79 
прочищення45,41876,841,3208,26411,3593,759,372,45 
проріджування134,8314358,9106,52021,3719,26410,2482,4865,24 
прохідне рубання 
Разом206,5216667,339,37510,1591,8567,69 
6Вхчосвітлення48,511007,420,8255,2316,784,08 
прочищення112,46451,557,42011,48428,1322,5932,22,50 
проріджування326,9931705,597,02019,4746,71906,17192,3490,6 
прохідне рубання 
Разом487,939164,490,981312,84224,5493,1 
Всьогоосвітлення434,496326,5115,57367,11 
прочищення1120,1556439,9200,272416,2324,162,31 
проріджування2545,59366881288,356454,591936,2968,1 
прохідне рубання 
Разом4100,23429647,4604,1959237,931960,36970,23

Отже, загальна щорічна лісосіка доглядових рубань становить 604,195 га (9237,93 м3), в тому числі: освітлення – 115,57 га (367,11 м3), прочищення – 200,27 га (2416,23 м3), проріджування – 288,35 га (6454,59 м3). Загальний вихід ліквіду складає 1960,36 м3, ділової деревини – 970,23 м3.

Реконструкція малоцінних молодняків та похідних деревостанів не проектується.

Розрахунок розміру річної лісосіки від усіх видів рубання наведений у табл. 5.9.

Таблиця 5.9

Розмір річної лісосіки від усіх видів рубання

Вид рубанняПлоща, гаЗапас, тис. м3Питома вагаЛіквідна деревина, м3%  ліквіду
по Sпо G
1. Головне користування122,5433,26813,3276,1728943,1687
2. Додаткове головне корист.76,810,3188,350,73260,7682
3. Доглядові рубання604,1959,23865,7021,15923,810
4. Санітарні рубання116,120,85212,631,95690,1281
5. Інші рубання
Разом919,66543,67610010030817,84

Як бачимо, загальний розмір річної лісосіки від усіх видів рубань становить 919,665 га, причому на головне користування припадає всього 122,54 га (13,32 %). Загальний запас деревини річної лісосіки становить 43,676 тис. м3, більша половина його відноситься до рубок головного користування (76,17 %). Загальний об’єм ліквідної деревини рівний 30817,84 м3.

Порівняння щорічного розміру лісосік для усіх видів рубань з 1 га вкритих лісовою рослинністю земель наводимо в табл. 5.10.

Таблиця 5.10

Порівняння щорічного розміру лісосік  з 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, м3

Вид рубанняРозрахункова лісосіка лісовпорядкуванняФактична лісосікаЗапроектована лісосіка
м3гам3гам3га
1. Головне користування33268122,54
2. Лісовідновні рубання
3. Доглядові рубання9238604,195
4. Санітарні рубання852116,12
5. Інші рубання
ВСЬОГО43358842,855
% використання середнього приросту48,2

Відсоток використання середнього приросту знаходимо як добуток частки від ділення загального запасу запроектованої лісосіки по всім видам рубань на величину загального середнього приросту по всім секціям, на сто:  (43358,0 / 8395,0) * 100 = 48,2 %.

Розділ 6. Проектовані господарські заходи

6.1.Об’єм лісовідновних робіт

Лісовідновлення проектується здійснювати трьома шляхами: природним відновленням, сприянням природному відновленню та створенням лісових культур.

Розподіл площі, яка підлягає лісовідновленню на категорії лісових земель, наводимо в табл. 6.1.

Таблиця 6.1

Об’єм лісовідновних робіт

Категорія лісових земельПлоща, гаСпособи лісовідновлення
природне віднов-леннясприяння природному відновленнюлісові культури
1. Рідколісся5,91,52,02,4
2. Згарища і загиблі насадження381,187,0145,0149,1
3. Незаліснені лісосіки228,145,093,090,1
4. Галявини і пустки153,038,052,063,0
5. Яри і крутосхили
Разом768,1171,5292,0304,6
6. Лісосіки ревізійного періоду1225,4230,0420,0575,4
ВСЬОГО1993,5401,5712,0880,0

З наведених даних бачимо, що загальна площа, на якій необхідно провести лісовідновні роботи , становить 1993,5 га. З цих земель майже половину проектується заліснити шляхом створення лісових культур (880, га). На природне відновлення припадає 401,5 га від загальної площі.

6.2.Заходи лісозахисту

На території даного ЛГ підприємства із лісозахисних заходів планується проводити рекогносцирувальне лісопатологічне обстеження, грунтові розкопки, вибірку свіжо заражених і ловчих дерев, а також розселення мурашників (див. табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Заходи лісозахисту

Назва заходуОдиниця виміруОб’ємВартість, грн
одиницівсього
Рекогносцирувальне лісопатологічне обстеженняга1935,90,10193,59
Грунтові розкопкиями19360,801548,80
Вибірка свіжозаражених і ловчих деревм3100045004500
Розселення мурашниківшт.1942,69521,86
Разом6764,25

Загальна сума витрат на заходи лісозахисту становить 6764,25 грн. З них найбільша частка затрачуваних коштів припадає на вибірку свіжо заражених і ловчих дерев (4500,00 грн).

Проектуючи лісові культури необхідно керуватись корінним типом лісу, який є характерним для того чи іншого типу лісорослинних умов. Для даного підприємства переважаючим типом лісу є С3-гдС.

Потреба у посадковому матеріалі по породах визначається множенням кількості посадкових місць кожної із порід на площу ділянок, де створюються лісові культури.

Часткові культури і реконструкція проектуються на тій частині площі природного поновлення і сприяння природному поновленню, де кількість поновлених рослин на одиницю площі нижча за допустиму.

Доповнення культур становить 10% від суцільних і часткових, а нестандартні сіянці 3% від загальної площі (суцільних, часткових та доповнення).

Розрахунок потреби в садивному матеріалі наводимо в табл. 6.3.

Таблиця 6.3

Розрахунок потреби в насінні та садивному матеріалі

Склад проектованих лісових культурПлоща проекто-ваних культур, гаКількість посадко-вих місць, шт/гаПотреба посадкового матеріалу (тис.шт/ га) по породах
СзвСмДзвЯсМдЄ
1. Суцільні культури880,0
8Сзв1Дзв0,6См0,4Яс368,055004,400,330,550,22
7Сзв2Дзв0,5См0,5Яс347,050003,500,251,000,25
6Сзв3Дзв1Мдє165,045002,701,350,45
2. Часткові культури і реконструкція       
8Сзв2Дзв100,413001,040,26
3. Доповнення культур980,45000,350,050,10,05
4. Нестандартні сіянці53,91307007
ВСЬОГО980,43726,756257,21896,294216,7381,257

Лісові культури проектуються на загальній площі 980,4 га. Найбільша кількість садивного матеріалу, яку необхідно виростити, припадає на сосну звичайну.

Розрахунок потреби насіння та площі посівного відділення розсадника приводимо у табл. 6.4.

Таблиця 6.4

Розрахунок потреби насіння та площі розсадника

ПоказникиПотреба по породахРазом
СзвДзвСмЯсМдЄ
1. Потреба насіння, кг123,07259,414,462,06,07464,8
2. Площа розсадника, га6,155,880,540,930,1813,68

Загальна потреба в насінні типотвірних порід складає 7464,8 кг. З них левова частка припадає на насіння (жолуді) дуба звичайного (7259,4 кг). Загальна площа посівного відділення розсадника для однорічного вирощування садивного матеріалу становить 13,68 га.

6.3.Об’єм меліоративних робіт

На території ДП “Радехівське ЛМГ” меліоративні роботи не проводяться, оскільки тут немає в наявності площ земель, які би потребували таких заходів.

6.4.Протипожежні заходи

Розподіл території держлісгоспу на структурні одиниці подаємо в табл. 6.5.

Таблиця 6.5

Розподіл території лісгоспу

ПоказникиКількістьПлоща, га
середнямаксимальнамінімальна
1. Лісництв745006869,03336,0
2. Майстерських дільниць142500
3. Обходів60700

З протипожежних заходів проектується наймання пожежних сторожів, встановлення аншлагів, розрубування пожежних розривів (8,0 км), влаштування мінералізованих смуг (6 км), а також придбання протипожежного обладнання.

Розрахунок вартості усіх цих заходів зведено у табл. 6.6.

Таблиця 6.6

Протипожежні заходи

ЗаходиОдиниці облікуПроек-туєтьсяВартість, грн
одиницізагальна
1. Протипожежна пропаганда і адміністративна служба    
   1.1. наймання пожежних сторожівчол.2142000,00882000,00
   1.2. встановлення аншлагівшт.140250,0035000,00
2. Розрубування пожежних розривівкм8,06,6753,36
3. Влаштування мінералізованих смугкм6,011,36681,6
4. Придбання протипожежного обладнаннятис. грн75000,00
5. Інші заходитис. грн50000,00
Разом1043215,20

Загальна сума витрат на протипожежні заходи складає 1043215,20 грн.

6.5.Побічне користування

На території ДП “Радехівське ЛМГ” є наявні такі ресурси побічних користувань як: землі для сінокосіння (131,4 га), орні землі (42,7 га), також в наявності є ресурси грибів, ягід та лікарських рослин. Значна частина цих благ використовується місцевим населенням (див. табл. 6.7).

Таблиця 6.7

Побічне користування

Види користуванняОб’єм, гаРозподіл по користувачах
Лісгоспагрооб’єднаннянаселення
1. Сінокосіння247,7247,7
2. Орні землі16,516,5
3. Випас худоби1,61,6

Крім цього в бюджет лісгоспу передбачається  додаткові надходження від виробництва та реалізації товарів широкого вжитку (сувеніри, березові вінники, , штахетник, жерді). Загальні прибутки від їх реалізації становлять 125 тис. грн.

6.6.Будівництво, транспорт і механізація виробництва

У даному лісгоспі з поміж усього різноманіття будівництва житла і споруд, дорожнього будівництва, благоустрою території та придбання транспорту, проектуються лише лісові роботи, а саме – розчищення просік (див. табл. 6.8).

Таблиця  6.8

Будівництво і транспорт

НазваОд. вимПроектуєтьсяСума витрат
1. Дорожне будівництво   
   1.1. Будівництво дорігкм
   1.2. Будівництво мостівпог.м.
   1.3. Капітальний ремонт дорігкм
   1.4. Капітальний ремонт мостівпог.м.
Разом 
2. Лісові роботи   
   2.1. Осушувальні канавикм
   2.2. Розрубування нових просіккм
   2.3. Розчищення просіккм24,0192,72
Разом 24,0192,72
ВСЬОГО 24,0192,72

Загальна сума витрат на будівництво і транспорт складає 192,72 грн.

Механізація ж виробництва включає в себе закупівлю на ревізійний період бензиномоторних пил у кількості 14 шт. на загальну суму 42000,00 грн. (див. табл. 6.9).

Таблиця 6.9

Механізація виробництва

НазваОд. вим.ПотребаПроекту-єтьсяСума витрат
1. Машини і знаряддя    
   1.1. Тракторишт.
   1.2. Бульдозеришт.
   1.3. Кущорізишт.
   1.4. Корчувальні машиништ.
   1.5. Канавокопачішт.
   1.6. Лісосадильні машиништ.
   1.7. Автокраништ.
   1.8. Пожежні машиништ.
   1.9. Автопричепишт.
   1.10. Бензопилишт.141442000,00
Разом 141442000,00

У наступній таблиці (табл. 6.10) наводимо штат працівників ДП “Радехівське лісомисливське господарство”, а також вказуємо їх середньомісячний оклад.

Таблиця 6.10

Штат  лісового підприємства

НазваКількість одиницьЗарплата, грн.
на місяцьна рік
1234
1. Директор12500,0030000,00
2. Головний лісничий12200,0026400,00
3. Інженери31500,0054000,00
4. Лісничі71200,00100800,00

Продовження табл. 6.10

1234
5. Помічники лісничих71000,0084000,00
6. Майстри лісу14900,00151200,00
7. Лісники60750,00540000,00
8. Обслуговуючий персонал3800,0028800,00
Разом9610850,001015200

Як бачимо, загальні середньорічні затрати на утримання штату працівників лісгоспу складають 1015200 грн. Загальний штат працюючих становить 96 чол.

6.7.Розмір затрат на ревізійний період

Зведену відомість затрат на ревізійний період (10 р.) наводимо в табл. 6.11.

Таблиця  6.11

Розмір затрат на ревізійний період

Види робітОдиниці виміруОб’ємВартість, грн
одиницівсього
12345
1.Організація лісового господарствага2187010,18222636,6
2. Лісогосподарські роботи :    
   2.1. Відведення лісосік головного користуванняга122,546,13751,17
   2.2. Відведення лісосік, пов’язаних з веденням лісового господарствага720,323,982866,87
   2.3. Проведення рубань, пов’язаних із веденням лісового господарства:    
       2.3.1. освітленням3367,1126,69765,126
       2.3.2. прочищенням32416,2326,664271,718
       2.3.3. проріджуванням36454,5914,9096173,39
       2.3.4. прохіднім38,00
       2.3.5. санітарні рубанням3367,714,761750,30

Продовження табл. 6.11

12345
       2.3.6. очищення від захаращенням3483,8255,862835,21
   2.4. Інші лісогосподарські рубанням34,19
   2.5. Трелювання деревиним3408935,28215915,04
   2.6. Інші роботитис.грн
Разом 394328,82
3. Лісозахисні роботитис.грн6764,25
4. Протипожежні заходитис.грн1043215,2
5. Лісовідновні  заходи:    
   5.1. Сприяння природному поновленнюга712,06,734791,76
   5.2. Лісові культурига880,0129,0113520
   5.3. Догляд за лісовими культурамига880017,60154880
   5.4. Доповнення лісових культурга88,029,452591,60
Разом 275783,36
6. Будівництво спорудтис.грн
7. Дорожне будівництвотис.грн
8. Лісові роботитис.грн
9. Придбання транспортутис.грн
10. Механізаціятис.грн42000
Всього за 10 років 1984728,1

Загальна сума затрат на ревізійний період складає 1984728,10 грн.

Середньорічні витрати на здійснення запроектованих заходів наводимо в табл. 6.12.

Таблиця 6.12

Середньорічні витрати

на здійснення запроектованих заходів

ЗаходиСума витратВитрати на 1 га
грн%загальної площілісових земель
1.Організація лісового господарства22263,67,01,021,06
2. Лісогосподарські роботи39432,8812,51,801,88
3. Лісозахисні роботи676,420,20,030,03
4. Протипожежні заходи104321,5233,04,774,96
5. Лісовідновні роботи27578,348,71,261,31
7. Утримання апарату підприємства101520,032,14,644,83
8. Адміністративно-господарські витрати20705,496,50,950,99
Разом316498,3010014,4715,06

Загальна сума середньорічних витрат на здійснення запроектованих заходів становить 316498,30 грн. Найбільше коштів з цієї суми затрачається на виконання протипожежних заходів (104321,52 грн.), найменше – на лісозахисні роботи (676,42 грн.).

Найбільшу кількість витрат на 1 га становлять витрати по утриманню апарату підприємства (32,1 %), найменше – на лісозахисні роботи (0,2 %).

Порівняння середньорічних прибутків і витрат ДП «Радехівське ЛМГ» наводимо в табл. 6.13.

Таблиця 6.13

Порівняння прибутків і витрат,

 тис. грн / рік

Середньорічні прибуткиСередньорічні витрати
назвасуманазвасума
1. Прибутки у держбюджет (плата від пня)865,6331. Операційні витрати на лісове господарство316,498
2. Прибуток від реалізації продукції лісогосподарської діяльності270,8162. Собівартість продукції госпрозрахункової діяльності12,50
3. Прибутки від реалізації продукції госпрозрахункової діяльності125,003. Капіталовкладення42,00
Разом1261,449Разом321,948

Співвідношення між середньорічними прибутками і витратами становлять: 1261,449 / 321,948 * 100 = 391,8 %. Це в свою чергу свідчить про те, що дане підприємство є рентабельним, оскільки прибутки перевищують витрати.

Розділ 7. Очікувана ефективність запроектованих заходів і підвищення продуктивності лісів

7.1.Зміни у розподілі площ

Таблиця 7.1

Розрахунок заходів по підвищенню продуктивності лісових земель

та витрат на їх проведення

Назва заходуЗапас, тис. м3Середня зміна запасу, тис. м3Сума витрат, тис.грн
всьогохвойнітв/лм /лвсьогохвойнітв/лм /л
12345678910
1.Наявність станом на 01.01. 2010 р.3906,762881,64571,66453,4683,9561,7310,0812,14
2. Вирубується за рік33,2623,324,835,11
3. Залишок зміни запасу506,9384,152,57,0350,6938,415,257,03
4. Збільшення приросту і запасу завдяки :         
4.2. сприяння природному поновленню10,557,153,42,111,430,684,792
4.3. природного поновлення6,202,82,381,001,240,560,480,20
4.4. лісових культур13,659,054,20,42,731,810,840,08113,52
4.6. Переведення незлім-кнутих молодняків у вкриті лісовою росл. землі31,128,71,11,33,112,870,110,13

Продовження табл. 7.1

12345678910
4.7. доглядовим рубанням17,6114,30,942,371,7611,430,0940,237174,79
Разом79,1162,012,025,0710,958,102,200,65293,11
Очікується станом на       01.01. 2020 р.3985,872943,64583,68458,5394,969,8312,2812,79

Витрати на 1 м3підвищення середнього приросту знаходимо так: 2353,4 / 2760,68 = 260,76 грн.

Середньозважена такса 1 м3знеособленої деревини становить 26,02 грн.

Витрати окуплять себе за 10 років (260,76 / 26,02 = 10 р.)

Відсоток підвищення продуктивності лісів знаходимо так: ((2760,68-2559,38) / 2559,38)*100 = 2,02 %.

7.2.Зміни породного складу

Таблиця 7.2

Зміни в розподілі загальної площі підприємства за категоріями земель

Основні категорії земельна 01.01.2010 рна 01.01.2020 рЗміни
площа, га%площа, га%площа, га%
1234567
1. Лісові землі      
 1.1. Вкриті лісовою рослинністю землі      
 1.1.1. природного походження4922,722,55033,4525,1+110,75+1,8
 1.1.2. штучного походження14436,366,014740,064,3+303,7+0,8
Разом19359,088,519774,089,4415,0+0,1

Продовження табл. 7.2

1234567
1.2. Незімкнені лісові культури834,23,8683,664,8195,54-20,7
 1.3. Постійні плантації і школи34,10,234,10,2
 1.4. Не вкриті лісовою рослин-ністю землі387,01,8122,540,5-264,46-211,7
 1.5. Дороги і просіки398,21,8398,21,8
Разом лісових21012,596,121012,596,1
2. Нелісові землі      
  2.1. Угіддя351,91,6351,91,6
  2.2. Землі спец. призначення134,60,6134,60,6
   2.3. Невикористовувані землі371,01,7371,01,7
Разом нелісових857,53,9857,53,9
ВСЬОГО21870,010021870,0100

З даної таблички бачимо, що загальна площа підприємства за ревізійний період не зміниться і становитиме 21870,0 га. Серед змін можна відзначити наступні: зростуть площі вкритих лісовою рослинністю земель штучного походження (+303,7 га).

Зведену відомість змін породного складу по наявним господарським секціям і переважаючим породам наводимо в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Зміни породного складу

Переважаючі породина 01.01.2010 рна 01.01.2020 рЗміни
площа, газапас, тис.м3площа, газапас, тис.м3площа, газапас, тис.м3
1234567
1. Хвойні: всього13255,02881,6413679,302970,71424,389,07
з них сосна зв.13218,802877,1513645,02946,3426,269,15
смерека15,202,5713,64,14-1,61,57
модрина європ.18,91,5018,91,8500,35

Продовження табл. 7.3

1234567
сосна Веймутова0,30,100,30,10
сосна банкса1,80,321,80,32
2. Твердолистяні : всього2910,60571,662789,7579,59-120,97,93
з них: акація біла11,01,092,00,199,0-0,90
дуб червоний241,943,94241,060,16-0,916,22
граб звичайний26,44,0213,92,04-12,5-1,98
ясен354,770,91310,855,15-43,9-15,76
клен гостролистий11,32,1010,83,46-0,51,36
дуб звичайний2265,3449,602307,3490,984241,38
3. М’яколистяні, всього3193,4453,462890,0370,55-303,4-82,91
з них: вільха чорна2591,1379,382369,1317,25-222,0-62,13
береза558,766,22525,057,7-33,7-8,52
осика15,62,316,00,53-9,6-1,78
вільха сіра0,60,080,60,08
липа дрібнолиста22,04,232,70,45-19,3-3,78
тополі5,41,24-5,4-1,24
ВСЬОГО19359,03906,7619359,03920,85015,01

За ревізійний період зміни площ відбулися у всіх господарських секціях. Так: хвойна (+424,7 га, +89,07 тис.м3), твердолистяна (-120,9 га, +7,93 тис.м3 ), м’яколистяна (-303,4 га, -82,91 тис.м3). Серед переважаючих порід по секціях найбільших змін зазнала сосна звичайна. В неї відбулося збільшення площі насаджень на 426,6 га, а запасу – на 69,15 тис.м3.

7.3.Основні показники лісового фонду

Зведену відомість основних показників лісового фонду наводимо в табл. 7.4.

Таблиця 7.4

Зведена таблиця основних показників лісового фонду

ПоказникиОд. виміруНа 01.01.2010рНа 01.01.2020рЗміни
1. Вкриті лісовою рослинністю земліга19359,019774,0+415,0
2. Загальний запастис.м339,063920,85+15,01
3. Середній запас вкритих лісовою рослинністю земельм3/га198,3201,8+3,5
4. Експлуатаційний фондтис.м3223,83128,3-95,53
5. Середній запас на 1 га експлуатаційного фондум3233,4215,2-18,2
6. Середній приріст (зміна запасу), всьоготис.м383,9596,4812,53
7. Середній приріст на 1 га:    
     
7.1. Вкритих лісовою рослинністю земельм34,64,9+0,3
   7.2. Лісових земельм34,34,6+0,3
   7.3. Загальної площім34,14,4+0,3
8. Розмір використання деревини, всьоготис.м343,67633,65-10,026
   8.1. Головного користуваннятис.м333,26828,32-4,948
   8.2. Рубань, пов’язаних з веденням лісового господарстватис.м310,4085,33-5,078
9. Середній розмір користування з 1 га вкритих лісовою рослинністю земель    
     
   9.1. Головного користуванням31,71,4-0,3
   9.2. Рубань, пов’язаних з веденням лісового господарствам30,50,3-0,2
10. Показник використання середнього приросту%48,256,28,0
11. Процент лісистості підприємства%88,590,41,9

Висновки

У цьому курсовому проекті ми окреслили основні напрямки діяльності ДП ”Радехівське ЛМГ” на найближчий ревізійний період з урахуванням стану і перспектив економічного і соціального розвитку регіону. Всі запроектовані нами заходи базувалися на принципах раціонального, безперервного та невиснажливого лісокористування.

На протязі досліджуваного періоду, завдяки розробленим і впровадженим у виробництво заходам,  у лісовому фонді підприємства відбувся ряд позитивних змін. Зокрема: збільшилася площа вкритих лісовою рослинністю земель (+10,4 га), зріс загальний запас деревини (+14,09 тис. м3), підвищився середній приріст насаджень (+8,11 тис. м3), а також середній запас вкритих лісовою рослинністю  земель (+1,0 м3/га). Варто відзначити також і збільшення середнього приросту на 1 га по вкритих лісовою рослинністю землях, лісових землях та загальної площі в цілому (відповідно +0,69, +0,64, +0,62. Позитивним є і збільшення відсотку лісистості підприємства на 0,1 %.

Негативною тенденцією в розвитку підприємства є зменшення відсотку використання середнього приросту майже вдвічі.

Середньорічні витрати перевищують середньорічні прибутки на 66,2 %. Це означає, що для відновлення нормального ритму функціонування підприємства необхідно проводити залучення коштів з фондів держбюджету.

Список використаної літератури

 1. Гірс О.А., Новак Б.І., Кашпор С.М. Лісовпорядкування: Підручник. – К.: «Арістей», 2004. – 384 с.
 2. Дебренюк Ю.М. Лісові культури. Методи і способи їх створення у типах лісу західного регіону України: Навч. посібник. – К.: ІСДОУ, 1994. – 168 с.
 3. Новий лісовий кодекс України 08.02.2006.
 4. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К.: Урожай, 1987. – 560 с.
 5. Проект організації і розвитку ДП «Радехівське лісомисливське господарство», 1999р.
 6. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню (Отв. за выпуск К.Е. Никитин). – К.: Урожай, 1984. – 630 с.

Додатки

Додаток 1

             Господарська секція Хвойна                    Господарська секція Соснова

Класи вікуВкриті лісовою рослинністю земліПерехід у стиглі насадженняВкриті лісовою рослинністю земліПерехід у стиглі насадження
га%через років В % від вкритих лісовою рослинністю земель га%через років В % від вкритих лісовою рослинністю земель 
XIIIВік РГК 81-90 р.14,70,11Вік РГК 91-100 р.
XII55,00,42
XI91,80,69
X0,20,55100,90,7601,98
IX0,20,5501,1447,43,38105,36
VIII101,11581,311,962017,32
VII1,64,42205,522606,119,723037,04
VI1,74,703010,221987,315,034052,07
V1,95,254015,471935,914,655066,72
IV7,219,895035,561169,08,846075,56
III10,027,626062,981360,810,297085,85
II4,011,057074,031369,010,368096,21
I9,425,9780100499,63,7990100
Разом36,2100  13218,8100  

         Господарська секція Твердолистяна            Господарська секція  Дубова

XIIIВік РГК 71-80 р.1,70,08Вік РГК 101-110 р.
XII0,60,0920,50,90
XI1,10,1741,01,8102,79
X0,40,06161,77,14109,93
IX0,30,05474,820,602030,53
VIII4,80,7401,1423,918,713049,24
VII56,68,77109,88399,417,634066,87
VI154,924,002033,88251,611,115077,98
V138,621,483055,36199,38,806086,78
IV209,632,014087,37192,28,487095,26
III64,910,575097,9473,53,248098,86
II7,51,166099,1017,20,769099,62
I5,80,90701008,50,38100100
Разом645,11002265,3100

     Господарська секція М’яколистяна       Господарська секція  Чорновільхова

XIII  Вік РГК 51-60 р.  Вік РГК 61-70 р.
XII    
XI    
X    
IX3,90,65  
VIII11,51,9143,71,69
VII35,35,8694,53,6505,34
VI62,810,43018,85374,114,441019,78
V86,314,331033,18831,132,082051,86
IV103,217,132050,31540,620,863072,72
III195,432,443082,75473,918,294091,01
II65,810,924093,67162,96,295097,3
I38,16,335010070,32,7060100
Разом602,31002591,1100

Додаток 2

Відносні площі лісосік (Хвойна)

Розрахункова лісосікаПлощі лісосік
га% від вкритих лісо земель
1За стиглістю0,040,118,80
2Перша вікова0,100,2822,40
3Друга вікова0,190,5241,60
4Рівномірного користування0,451,2499,20
5Середнього приросту0,401,1088,0
6Інтегральна0,511,41112,80
7Графічна0,160,4435
8Прийнята0,160,4435

Відносні площі лісосік (Соснова)

Розрахункова лісосікаПлощі лісосік
га% від вкритих лісо земель
1За стиглістю26,240,2018,0
2Перша вікова114,560,8778,3
3Друга вікова172,111,30117
4Рівномірного користування146,871,1199,9
5Середнього приросту190,651,44129,6
6Інтегральна220,661,67150,3
7Графічна72,00,5448,60
8Прийнята72,00,5448,60

Відносні площі лісосік (Твердолистяна)

Розрахункова лісосікаПлощі лісосік
га% від вкритих лісо земель
1За стиглістю0,720,117,7
2Перша вікова10,951,70119
3Друга вікова11,921,85129,5
4Рівномірного користування9,221,43100,1
5Середнього приросту14,682,28159,6
6Інтегральна15,442,39167,3
7Графічна4,770,7452
8Прийнята4,770,7452

Відносні площі лісосік (Дубова)

Розрахункова лісосікаПлощі лісосік
га% від вкритих лісо земель
1За стиглістю6,320,2828
2Перша вікова34,991,54154
3Друга вікова38,081,68168
4Рівномірного користування22,651,00100
5Середнього приросту35,051,55155
6Інтегральна35,491,57157
7Графічна19,030,8484
8Прийнята19,030,8484

Відносні площі лісосік (М’яколистяна)

Розрахункова лісосікаПлощі лісосік
га% від вкритих лісо земель
1За стиглістю11,351,8894
2Перша вікова9,991,6683
3Друга вікова10,101,6884
4Рівномірного користування12,052,00100
5Середнього приросту12,552,08104
6Інтегральна13,742,28114
7Графічна11,811,9698
8Прийнята11,811,9698

Відносні площі лісосік (Чорновільхова)

Розрахункова лісосікаПлощі лісосік
га% від вкритих лісо земель
1За стиглістю51,231,98118,8
2Перша вікова67,172,59155,4
3Друга вікова47,101,82109,2
4Рівномірного користування43,191,67100,2
5Середнього приросту48,751,88112,8
6Інтегральна62,112,40144
7Графічна14,770,5734
8Прийнята14,770,5734