Найдорожча презентація в історії «Лісового господарства»

На мій суб’єктивний погляд.

Відповідно до «ЛІСОВОГО  КОДЕКСУ  УКРАЇНИ»

(взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text)

Стаття 55-1. Національна інвентаризація лісів

Національна інвентаризація лісів – система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів.

Отже, у Нас є базове лісовпорядкування, безперервне лісовпорядкування,  національна інвентаризація лісів, лісовий кадастр та інше.

Виникає логічне питання, які можна прийняти стратегічні рішення маючи такий арсенал інформації? Як  можна раціонально використати  інвентаризацію лісів в сучасних умовах нашої країни?  Як синхронізувати інформацію про лісовпорядкування, інвентаризацію лісів та оцінку впливу на довкілля?    

У нас прийнято прості речі робити складними, дуже складними чи взагалі ускладнити так, що неможливо зрозуміти.

На мій суб’єктивний погляд, національна інвентаризація лісів це пробні площі. Іншими словами ви маєте 10 тонн картоплі та хочете знати скільки важить в середньому 1 картоплина. Для цього не потрібно переважувати їх всіх поштучно. Достатньо переважити якусь частину. Аналогічним є отримання інформації про підтримку чи не підтримку влади в окремих рішеннях (соціальні дослідження). Такий механізм працює із чим складно не погодитись.

Для прикладу в Польщі при  лісовпорядкуванні два рази «Заходять до лісу». Перший раз це окомірна таксація, а другий це кругові пробні площі. Що їм це дає? Високу точність проведених робіт. Звідки такий приклади? Спираючись да досвід нашого співвітчизника, Лабецького Мар’яна Мироновича (2 роки досвіду польової таксації в Польщі). Думаєте комусь це цікаво? Так, нікому не цікаво, ні унікальний досвід, ні людина. 

Такий підхід дозволить Нам:

  1. Реанімувати роботу лісовпорядних підприємств.
  2. Управлінські рішення будуть в самих матеріалах лісовпорядкування.
  3. Бути впевненими, що Ми не залишимося без деревини через 30-50 рокі.