Матеріально-грошова оцінка лісосіки

У вікні натисніть “Матеріально грошова оцінка” > “Архів обчислень”.
Для нового обчислення натисніть “Створити”
Введіть необхідну інформацію.
Документ можна редагувати будь-коли. Для виводу інформації натисніть “Друк”
ВІДОМІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ № 000000000002 від 22.08.2018