SmallFores може:

  1. Орієнтуватися в лісі;
  2. Вводити поточні зміни;
  3. Ділитися інформацією між спільниками;
  4. Вести польову перелікову відомість;
  5. Вести нумераційну відомість;
  6. Обчислювати «Матеріально-грошову оцінку лісосіки».   

Маю надію, що SmallFores зможе:

  1. Замір Азимутів.
  2. Замір вертикальних кутів.
  3. Замір висоти дерева.
  4. Замір абсолютної повноти деревостану.